(Lähetin opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle joulukuun 2015 lopussa seuraavanlaisen mailin.)

Minua epäilyttää suuresti, onnistuvatko ns. ”strategiset
tutkimusavaukset” järjestämään ylipäätään mitään mielekästä
rahoitusta tutkimusorganisaatioille ja nyhtämään tuloksia projekteista.
Nimittäin lähtökohtana avustuksille on seuraavan laatuinen skenaario
visiosta: ”Vision tulee sisältää näkemys siitä: Mitä uutta
liiketoimintaa projektin yhteydessä saatu uusi tieto ja osaaminen voisivat
tuoda mukanaan? Miten tuloksia on mahdollista hyödyntää? Keinot, joilla
projektissa tähdätään tavoitellun osaamisen tasolle?” Vaikka itse en ole
ollut tutkijana, tiedän jotakin tieteen historiasta. Em. visiolla ei ole
saavutettu oikeastaan koskaan mitään erityisen uutta tietoa. Tuo visio on
hyvin karvahattumainen: kaikella tutkimisella pitää olla liiketaloudellinen
tavoite. Tuolla perusteella ei eri tieteissä ei ole saatu mitään edistystä.

Otetaanpa esimerkki. Kuka pankinjohtaja tai yhteisö antaisi rahoitusta
projektille, jossa yritetään saada usean atomin elektronien viritystila
muuttumaan samanaikaisesti alempaan tasoon, jotta jokainen elektroni
lähettäisi samaan suuntaan samalla aaltopituudella valokvantin. No ei kukaan
karvahattumiehistä panisi likoon penniäkään. Ei ole visiota mihin tuota
ilmiötä (jos se onnistuu) ylipäätään käytettäisiin. Lisäksi ei ole
aikataulua, missä ajassa päämäärään päästäisiin. Turha olisi ollut
silloin vuonna 1960 mennä edes Lammin säästöpankkiin kysymään pientä
lainaa. Jos kuitenkin sanon, että tuo projekti onnistui ja sitä valonsädettä
ruvettiin kutsumaan nimellä LASER, ei ole epäilystä projektin hyödyistä.

Tai toisena esimerkkinä voisi Michelson-Morleyn koe maapallon liikkeen
vaikutuksesta valon nopeuteen. Jos nimittäin eetteri olisi avaruudessa pitäisi
valon nopeuden vastaavasti muuttua maapallon kulkusuunnassa. Koe antoi
nollatuloksen. Valon nopeus oli vakio menipä havainnoija mihin suuntaan
tahansa. Karvalakkimiehet: yhtä tyhjän kanssa. Eipä ihan kuitenkaan:
Einstein kehitteli yleisen suhteellisuusteorian, jossa valo käyttäytyy juuri
näin. No, mitä sitten. No sitä sitten, että jos yleistä
suhteellisuusteoriaa (joka ottaa mukaan painovoiman) ei sovellettaisi GPS
paikannukseen, niin GPS alkaisi näyttää virheellisesti paikan ja joka päivä
tulisi 70 km lisää virhettä. Kukaan ei pyytänyt Einsteinia keksimään
mitään.