Olen sivutöinäni työelämässä ollessani kirjoittanut lukuisia ohjelmiston käyttöohjeita. Joskus olen onnistunut, mutta monesti taas en. Onnistuminen tarkoittaa sitä, että käyttäjä ymmärtää ohjeesta, miten hänen pitää ohjelmistoa ja konetta käyttää ja mihin. Joskus epäonnistuminen on sitten sen verran noloa – ainakin omasta mielestä – ettei siitä viitsisi edes näin jälkeen päinkään kirjoittaa mitään. Kirjoitan nyt kuitenkin yhden ohjeen, jota voi arvostella, osaisiko sen perusteella tehdä mitään. (Esitetty Lahden Ammattikorkeakoulussa kuutena vuonna pitämilläni Progress-kursseilla, kun puhetta oli käyttöohjeista. Kysymys opiskelijoille oli seuraavan jälkeen: mitä tässä haluttiin ohjeistaa?)

Käyttöohje: On tärkeää, että työkoneen prosessin loputtua seuraava välttämätön lokalisaatio ja koneen nollauskalibrointi tehdään asianmukaisesti. Se auttaa myöhemmin oheistoimintojen toteuttamisen suorittamista ja mahdollisen seuraavan prosessin aloittamista. Kuitenkin ennen kaikkea on tarkastettava ennen prosessia, että johtimen ympärille syntyy Maxwellin magneettikenttä.  Lokalisaation ohje on yksinkertainen: samantapaista sähkömagneettista aallonpituutta lähellä olevat lokalisoidaan omiin lokeroihinsa, näin on helpompaa ottaa koneen tuottama materiaali käyttöön ilman suurempia pohdintoja. Jos joukossa on kuitenkin erilaisten dimensioiden mukaista materiaalia, on dimensio kuitenkin aallonpituutta prioriteetiltään tärkeämpi lokalisaation kriteeri. Aallonpituuden määrittämisen ei tarvitse olla mittatarkkaa. Jatkossa usein käsiteltävä materiaali on syytä lokalisoida noin käden korkeudelle – se helpottaa ojentajalihasten toimintaa ja tekee muutenkin jatkoprosessit vaivattomaksi. Kone käsittelee samantapaiset materiaalit aina samalla ohjelmalla – poikkeaminen ohjelmasta ei suositeltavaa, koska materiaalin viskositeetti – mahdollisesti - ja jopa lämpöjohtumisen kerroin voivat muuttua. Jos materiaalin dimensiot ovat kohdenicheen nähden poikkeavat, on syytä vaihtaa lokusta mutta kuitenkin vain proxy-etäisyydelle. Hävikin suhteen on oltava tarkkana. Jos prosessoitavaa materiaalia häviää prosessin aikana, on jossakin vikaa. Yleensä näin ei pitäisi käydä, mutta tällaisestakin on raportoitu. Ohjelmiston toimittaja ei vastaa mitenkään hävikistä, joten esimerkiksi pieniä kultaesineitä ei koneella kannata prosessoida. Ohjelmiston toimittajalla ei myöskään ole mitään vastuuta siitä, toimiiko ohjelmisto väärin tai oikein tai on peräti toimimatta. Siksi sietääkin olla varovainen säätöjen kanssa ja jättää ne yleensä pienin poikkeuksin vain tehdasasetuksiin. Muuten voi sattua, että Planckin säteilyn kuva ei olekaan kaunis sinikäyrä vaan aivan vääristynyt.

Joskus prosessin aikana voi sattua loiskiehuntaa. Sen aiheuttavat vierasaineet, joiden ei alun perin olisi tullut kuulua ensinkään prosessoitaviin materiaaleihin. Tällöin on edessä suuritöinen ja kallis huolto tai peräti uuden ohjelman ja koneen hankinta. Pahimpia ovat terva ja maalit. Yleensä koneelle voi prosessin jälkeen sano good bye, jos näin pääsee tapahtumaan. Tämä kontraindikaatio on tosin äärimmäisen harvinainen, mutta voi sattua. Näin kontaminoitua materiaalia ei pidä lokalisoida mitenkään, koska se voi muuttaa muiden materiaalien säteilytasoja.

Koneen prosessit on tarkoitettu vain tietyille materiaaleille. Niinpä on ankarasti kielletty suorittamasta prosessin tapahtumaketjua kissoille, koirille tai anopille. Ohjelmiston valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka esimerkiksi anopin säteilytasoon tulevat prosessin aikana. Anoppia ei myöskään lokalisoida eikä lajitella muutenkaan.

Jos prosessin aikana on päätetty käyttää lobotusta, on lokalisointi hiukan vaikeampaa. Lobotetut materiaalit otetaan erikseen normaalimateriaaleista ja lokustetaan omiin nicheihinsä. Kuitenkin, että jatkoprosesit toimisivat, on tärkeää taas, että tämäkin lokalisaatio tapahtuu proxy-etäisyydellä. Uutta lobotusta ei voi suorittaa, joten lopputulokseen on vain oltava tyytyväinen. Lobotusta ei kannata tehdä kaikelle materiaalille, mutta kuitenkin joillekin. Lobotetut materiaalit ovat jossakin tietyssä utilityisssä aivan käyttökelpoisia.