10.2.1956 Ruth Mundt from  Waterloo to Sylvi Pärssinen Kajaani

USA. Feb 10 – 1956

Dear Sylvi.

I am very worried about you and that you probably never received your Christmas package. If you are too busy to write that is a good reason, but if little Ruth never got her tea-set I will feel very sad. It isn’t that the things were so valuable its because they should bring some joy to you all. I have been very fortunate to have the hopes reach you before, and shipping should be better now than any time since the war so I hope. I also hope you are well, and that peace and some happiness has come to you. Of course, if the children cannot be with you, how can one be really happy. After they grow up we have to expect it, but before would make one sad. I wish I could have Sini Ruth or all of you. Our own daughter Joanne is still in California with her family. Her doctor husband will be finished in his navy service next October then they want to come home, Though they bought a house and he can doctor in the State there too. I’d stay where its nice and warm if I could wouldn’t’t you. These cold winters!!

I’m finishing this several days later, we are having a snow storm, and its Feb, 12th, our beloved President Lincoln’s birthday. We had lots of stories and plays on Television and radio and papers about those terrible days of Civil war and he being murdered. It would have been easier for the South if he had lived because he would have helped them more to see the way. They are quarreling worse than ever this year about non-segregation. Won’t let negroes in the south schools.

[sivussa] Please let me know if package got to you.  Love – Ruth Mundt.

                                                                 Waterloo Iowa  U. S. A.    Feb 19 – 1956

Dear Sylvi:

I didn’t get my first letter sent. No! I sent it and forgot it with a group of other letters that I didn’t have my Finnish stamp on it so the letter came back. So Ruthie will get her Valentine very late, and I wanted to tell you I was so anxious about you in the awful winter You have been having in Europe. It so bad because you didn’t have a warm room anyway I’m afraid and I do pray that you were warm & safe. I’ll send a few clippings along, and say that Mary Mae went to a music Clinic where they played Finlandia for the great closing, and Sunday the choir she’s in sang a Finnish prayer – so we all think of Finland then I think of you.

With much love & hope th

- - -

Hyvä Sylvi. Olen kovin huolissani sinusta ja siitä, ettet ehkä ole saanut joulupakettiasi. Jos olet liian kiireinen kirjoittaaksesi, on se hyvä syy, mutta jos pikku Ruth ei tule koskaan saamaan teeastiastoaan, olen hyvin pahoillani. Ei niin, että tavarat olisivat niin arvokkaita, mutta toivoin niiden tuottavan iloa teille kaikille. Aikaisemmat yhteydenotot ovat onnistuneet, ja lähetysten varmuus pitäisi olla parempi nyt sodan jälkeen, luulisin. Toivon teidän olevan hyvässä kunnossa, ja että teillä on rauha ja onnellisuus. Tietenkin, kun kaikki lapset eivät ole luonasi, et voi olla täysin onnellinen. Sitten kun he kasvavat, sitä voidaan odottaa, mutta sitä odottaessa ollaan onnettomia. Toivoisin voivani tavata Siniä ja kaikkia teitä muita. Tyttäremme Joanne on yhä Kaliforniassa perheensä kanssa. Hänen tohtorimiehensä päättää laivastopalvelunsa ensi lokakuussa ja sitten he palaavat kotiin. He kuitenkin ostivat talon ja miehensä voi jatkaa tohtorintointaan siellä. Minä haluaisin olla siellä missä on mukavaa ja lämmintä, jos voisin – kai sinäkin. Nämä kylmät talvet.

Lopettelen tätä kirjettä muutama päivä myöhemmin, meillä on lumimyrsky – on helmikuun kahdestoista, rakastetun presidenttimme Lincolnin syntymäpäivä. Paljon näytetään televisiossa ja puhutaan radiossa noista kamalista sisällissodan päivistä ja Lincolnin murhasta. Etelävaltioille olisi ollut helpompaa, jos Lincoln olisi elänyt, koska hänellä oli selvä kuva, mitä jatkossa tapahtuisi. Tänä vuonna tapellaan enemmän kuin koskaan rotuerottelusta. Ne eivät halua neekereitä Etelän kouluihin.

Kirjoita minulle, onko paketti tullut perille. Rakkaudella – Ruth Mundt.

Enpä saanut ensimmäistä kirjettäni lähetetyksi. Ei! Lähetin sen ja unohdin muiden kirjeiden joukkoon, ja niinpä ei siihen tullut tarpeeksi postimerkkejä Suomeen lähetettäväksi, ja ne lähettivät sen takaisin. Niinpä pikku-Ruth saa Valentinen-päivän tervehdyksen kovin myöhässä, ja tahdon kertoa, että olin niin huolissani teistä tämän kauhean talven takia joka teillä Euroopassa on ollut. Onhan se kauheaa, jos teillä ei ole edes lämmintä huonetta. Minun auttaa vain rukoilla, että olette suojassa ja teillä on lämmintä. Lähetän muutaman lehtileikkeen, ja samalla ilmoituksen, että Mary Mae meni konserttiin, jossa soitettiin päätteeksi suurenmoinen Finlandia, ja se kuoro, jossa hän laulaa, lauloi ”Suomalaisen rukouksen” – näin me kaikki ajattelemme Suomea ja minä teitä.

Rakkain ajatuksin ja toivein  Ruth.

In the beginning of 1957 Ruth Mundt from Waterloo to Sylvi Pärssinen Kajaani

. . .Our youngest, Mary Mae, will be sixteen in May, and a larger young woman than Joanne. She’s very good and conscientious, which isn’t found in all young people here now a days. She has no “steady” boy friend, which is the “fad” here, and brings much trouble to many. Her one teacher (she has several) told her father that she had highest mentality (IQ) rating in the large high school. Yet, she may never find her place in sun (or in the moon) who knows? What with sputniks, missiles etc. we must live only each day and that very carefully.

I feel for you like a sister (I never had one) and I sorrow over your troubles. It is other way around here. My husband is so very good, and I am so weak and full of tempers & struggles. Maybe I’ll learn before I die. Write please.

With much love & Best Wishes Ruth Mundt

- - -

Nuorimmaisemme Mary Mae täyttää kuusitoista toukokuussa ja on isompi nuori nainen kuin Joanne. Hän on hyvin hyvä ja herkkätunteinen, jota eivät näinä aikoina kaikki nuoret ole. Hänellä ei ole ”vakituista”, mikä nyt on täällä ”muotia”, ja se aiheuttaa paljon harmia monille. Eräs hänen opettajistaan (hänellä on useita) kertoi meidän isälle, että hänellä oli korkein kykyarvo (älykkyysosamäärä) koko koulussa. Ehkäpä hän ei koskaan löydä paikkaansa auringossa (vai kuussa), kuka tietää. Mitä sputnikkeihin, ohjuksiin jne. tulee, meidän pitää elä varovaisina päivä kerrallaan.

Tunne sinun olevan minulle kuin sisar (minulla ei sellaista ollut) ja olen suruissani sinun ikävyyksistäsi. Täällä taas menee toisin. Minun aviomieheni on niin hyvä, ja minä olen heikko ja täynnä kiukkua ja riitaa. Ehkäpä opin, ennen kuin kuolen. Ole hyvä ja kirjoita.

Rakkaudella ja parhain toivotuksin Ruth Mundt

xx.xx.1957 Ruth Mundt from Waterloo Iowa to Sylvi Pärssinen Kajaani            . . .

I have nothing but good things to write though, concerning my family. We have seven grandchildren. Roberts, here in the city have the three they’ve had quite a while for their little one is three, middle on four and Pamela, the oldest grandchild is eight. Joanne, our nurse daughter, who married a doctor and lived on west cost two years while he served in Navy, have settled in Massachussets [Massachusetts], East coast a year now and they have 3 little girls. Their baby is seven months and others are 2 & 3, so she had 3 under 3 yrs for a while and her hands full.

Gerald who is the architect, has 1 & ½ yrs in army Engineers already, has wife and lovely boy baby right with him in Camp in Virginia. I don’t know where he’ll work when he gets out in July. He is having leave from army in April to be interveived [interviewed]. I wish you architects could get together. He had hoped at first that he’d be sent to Europe, then he was going to look you & Kari up if he got a leave, but they kept him permanent at St. Belvois.

Lloyd & I went by train just a year ago to see first Joanne in Massachusetts, then wonderful New York City, then to Virginia to Jerry & family, then to Washington to watch our dear President be inaugurated. We love him but he has had awful sick spells, heart attack – intestional [intestinal] operation & now a bit of stroke, but he always makes a comeback – Please God to keep him or we’d have an awful upset if he died.

. . .Meidän perheitä koskevista asioista ei minulla ole muuta kuin hyvää kirjoitettavaa. Robertin perheessä, joka asuu täällä kaupungissa, on aika säpinää, heidän pienin on kolmen ikäinen, keskimmäinen neljävuotias ja Pamela, vanhin lapsenlapsi, on kahdeksan. Joanne, meidän sairaanhoitajatyttäremme, joka meni naimisiin lääkärin kanssa ja asui länsirannikolla kaksi vuotta hänen miehensä palvellessa laivastossa, on asettautunut Massachusettiin, itärannikolle ja heillä on nyt kolme pientä tyttöä. Vauva on seitsenkuukautinen ja muut ovat 2- ja 3-vuotiaitan, joten hänellä oli vähän aikaa kolme alle kolmivuotiasta ja kädet täynnä.

Gerald, arkkitehti,  on parastaikaa armeijassa insinöörinä palvelemassa puoltatoista vuottaan, hänellä on suloinen poikavauva aivan hänen varuskuntansa vieressä Virginiassa. En tiedä minne hän menee töihin vapautuessaan heinäkuussa. Hän saa lomaa palveluksesta huhtikuussa mennäkseen työpaikkahaastatteluun. Toivon, että meidän arkkitehtimme tapaisivat. Hän toivoi ensin, että hänet olisi lähetetty Eurooppaan, silloin hän olisi voinut käydä katsomassa sinua ja Karia siellä, jos olisi saanut lomaa, mutta he pitivät hänet pysyvästi St. Belvoirissa.

Tasan vuosi sitten menimme Lloyd ja minä junalla katsomaan ensin Joannea Massachusettissa, sitten ihmeelliseen New Yorkiin, sitten Virginiaan Jerryn ja perheen luo, sitten Washingtoniin seuraamaan hyvän presidenttimme virkaanastujaisia. Me pidämme hänestä, mutta hänellä on ollut kauheita sairausjaksoja, sydän kohtaus – ruuansulatuskanavan leikkaus ja nyt lievä halvaus, mutta aina hän palaa takaisin – Toivon Jumalan pitävän hänet elossa, jos hän kuolisi, syntyisi kauhea epäjärjestys.

syksy, Autumn.1957. Ruth Mundt from Waterloo Iowa to Sylvi Pärssinen Kajaani

 The camp where Jerry is, is land which our first President George Washington once owned so we went through his home Mt. Vernon and saw many historic places in Virginia concerning the Civil war too. So we enjoyed our trip as you did yours last summer.

So Sini (Baby) is growing up and dancing. Mary Mae had a year of ballet when she was that age too, is Sini about 8? I’ve lost count and will have to look it up. Would you consent to her coming here, could we manage the passage money and all the arrangement. If I could get address of mrs Brozek in New York, but last I wrote to that address and told her we were coming to New York – but letter came back. They had moved and there was no new address, but if we got Ruth Joanne to New York & to a cousin like that then I’d meet her & also see our children in East, wouldn’t that be wonderful?

I carried inside me for 20 years stones in the gall-bladder. I was “walking-sick”, all the young years of my life – then last April, our oldest was sick like I always felt & Doctors said “gall-stones”. He had operation & they removed 4 newly formed ones but he felt so good, & told me how foolish I was to carry on.

Well, we bought a new house and when we moved in July I was too sick to care so had the operation last July – they relived me of 4 very old, very black stones, and I feel better when I came to, and made wonderful recovery, no weakness or trouble – only a bit with bowel till now – always had diahrea [diarrhea]  & griping pain, its better too now.

[seuraava lehtinen kuulunee tähän kirjeeseen]

So our new house number now, Sylvi, is 1032 Riehl St., Waterloo, Iowa. We moved only 7 city blocks from our old house, which we sold. We had bought it for $3,000 sold it for $12,000, and paid $14,000 for our new one, so you see how prices have changed and “inflatio” [inflation] is on us too. Our oldest, Robert, is among several thousands who were told this week, they would work only 3 days a week, now on, so they and all of us are troubled. Our boy is a “tool-maker” and has good wages but not if the working hours are cut.

About a box – I want to send you so bad, but do you have to pay high duty? Would it be better if I sent a CARE package thru Governement Agency. I just wish knew.

- - -

Leiri jossa Jerry on, on meidän ensimmäisen presidentin George Washingtonin aikanaan omistamalla maalla, joten menimme hänen kotiinsa Mt. Vernonissa ja näimme monia historiallisia paikkoja Virginiassa, jotka liittyivät myöskin sisällissotaan. Niinpä nautimme matkastamme aivan kuin sinä viime kesänä.

Niin Sini (vauva) kasvaa ja tanssii. Mary Maella oli balettia, kun hän oli saman ikäinen, Sinihän on noin kahdeksan? Minä ole seonnut laskuissani, ja täytyy etsiä muistiinpanoistani. Jos suostut hänen tänne tuloonsa, me maksamme matkan ja muut järjestelyt. Jos voisin saada rouva Brozekin osoitteen New Yorkissa, mutta viimeksi kirjoittaessani siihen osoitteeseen ja kertoakseni, että olemme tulossa New Yorkiin, kirje tuli takaisin. He ovat muuttaneet, eikä uusi osoite ole tiedossa, mutta jos saamme Ruth Joannen New Yorkiin ja serkun luo, sitten voisin tavata hänet ja myös lapsemme idässä, eikö se olisi ihanaa.

Kannoin sisälläni 20 vuotta sappikiviä. Olin “kävelysairas”, kaikki nuoruusvuoteni – sitten viime huhtikuussa meidän vanhin tuli samalla lailla sairaaksi, kuin minä  ja tohtori sanoi: “sappikiviä”. Hänet leikattiin, ja he poistivat 4 äsken syntynyttä, sitten hän alkoi voida niin hyvin ja sanoi minulle, kuinka tyhmää minun oli niitä kanniskella.

No niin, ostimme uuden talon ja kun muutimme heinäkuussa, olin liian sairas huolehtiakseni mistään, niinpä olin leikkauksessa heinäkuussa – he poistivat minulta 4 hyvin vanhaa, hyvin mustaa kiveä, ja voin  paremmin avun saatuani, ja parannuin ihanasti: ei heikkouksia tai vaivoja, vain vähän ikävää suolen kanssa – minulla on aina ollut ripuli ja vatsankouristuskipuja, nekin ovat paranemaan päin.

Niinpä, Sylvi, uusi talomme numero on nyt 1032 Riehl St. Muutimme vain seitsemän korttelin päähän entisestä, jonka möimme. Ostimme sen 3000 dollarilla, myimme sen 12000:lla ja maksoimme uudesta 14.000, joten näet kuinka hinnat ovat muuttuneet ja ”inflatio” vallitsee täälläkin. Meidän vanhin, Robert, kuuluu niihin tuhansiin, joille kerrottiin tällä viikolla, että he tulisivat työskentelemään enää 3 päivää viikossa, joten hän ja kaikki me olemme huolissamme. Poikamme on ”työkaluvalmistaja” ja hänellä on hyvä palkka, mutta ei, jos hänen työtuntejansa vähennetään.

Paketista – tahtoisin niin mielelläni lähettää, mutta onko teidän maksettava siitä paljon veroja? Olisiko parempi lähettää CARE paketti hallituksen toimiston kautta. Kunpa vain tietäisin.