17.1.1958 Ruth Mundt from Waterloo Iowa to Sylvi Pärssinen Kajaani [first page only – vain ensimmäinen sivu ]

 

Excuse writing, seems                                         U.S.A Waterloo Iowa

very poor – today – have                                     Jan 17 -58

numb fingers.

 

Dear, dear Sylvi:

This past winter I did not try again to write you before Christmas because I thought I had the wrong address the last year, when I did not hear from you. So I vas very happy to get your Christmas letter, this year, but so sorry I hadn’t prepared a package to send you as soon as I heard.

Now I have been slow in answering, because I had “flu” on Christmas Day and then lazy for a week or more, and that seems to be one change (because of middle life) I don’t care to write and can’t think of bright things to say even to my family.

- - -

Anteeksi kirjoitustani, se näyttää tänään

hyvin puutteelliselta, minun sormeni ovat kohmeessa.

Kallis ystäväni Sylvi:

Kuluneen talven aikana en yrittänyt kirjoittaa sinulle ennen joulua, koska ajattelin minulla olevan virheellisen osoitteen viime vuonna, koska en kuullut sinusta mitään. Niinpä olin iloinen, kun sain sinulta jouluksi kirjeen, mutta anteeksi etten valmistanut sinulle pakettia lähetettäväksi, kun sinusta kuulin.

Nyt olen ollut hidas vastaamaan, koska minulla oli flunssa joulupäivänä, ja sitten laiskottelin pari viikkoa, ja se laiskottelu näyttää olevan yksi keski-iän mukanaan tuoma muutos. En ole välittänyt kirjoitella, enkä osaa ajatella iloisia asioita, tai sanoa sellaisia edes perheelleni.

 

2.2.1958 Sylvi Pärssinen form Kajaani to Helena & Sanerva Pärssinen Ylivieska

                                                                                       Kajaani 2.2.1958

 

Ameriikasta tuli 7 arkkia pitkä vastauskirje. Siniä pyydetään kovasti sinne. Maksaisivat kaikki matkat. Mutta kun mrs. Mundt on sairaalloinen ja hänellä on jo 7 lapsenlastan, en ymmärrä, voisiko edes ajatella antaa Sinin mennä sinne. Puhukaapa isälle. Minusta on kyllä mahdotonta koko ajatus. Lentäen matka menisi Helsingistä New Yorkiin vuorokaudessa ja maksaisi aikuiselta 122000 mk. Sini on itse aivan villissä lähtemään sinne. Mundtin lapsista Robertilla on 3 lasta, hän on joku työkaluntekijä, Joannella on 3. Hän on on sairaanhoitajatar ja tohtorinna. Gerald on arkkitehti. Hänellä on yksi lapsi. Kotona on vain Mary Mae, joka opiskelee.

- From USA it came 7 pages long answer. They are asking Sini to come there. They would pay all travel costs. I doubt because mrs. Mund is ailing in poor health and she already has 7 grandchildren. I can’t even imagine giving Sini there. Talk with father about this. For me it sounds totally impossible the whole thing. Flight from Helsinki to New York will cost 12200 mk per adult. Sini is on hot bricks for going there. Robert has 3 children and works as some kind of tool maker. Joanne has 3 kids. She is a nurse and married to a doctor. Gerald is an architect. He has one child. Only Mary Mae stays at home and is studying.

 

17.12.1963 Postcard from Ruth Mundtilta Waterloo Iowa to Sylvi Pärssinen Imatra

 

Waterloo, Iowa U.S.A. Dec 17 - 63

Dear Ones, I wonder if you will get this. I have your address from my lovely Mothers Day Card. We keep busy in our little store – Lloyd is about same with little eyesight, but very good spirited man. Mary Mae is in last year at the University, to be an English teacher. She traveled to Alaska one summer. We have 10 grandchildren all very nice and good health. Our one son Robert has very big wages, teaches tool-making in large tractor factory. Gerald is now a full architect in big city of North – in Minneapolis. Joanne’s husband is Dr. – director for big Insurance Co. in capital of Iowa – Des Moines. We are all living in historic times – so much tragic and yet we go on. Though we couldn’t go on when wicked one or ones killed our beloved President  - open paper – is a poem I wrote while his funeral was on.

I’d like to send you and Sina Ruth Joanna a gift but must be sure of address. Let me know if you get this.

Love Ruth Mundt

(inside)

 

At Arlington (The buried place for President and many soldiers etc)

It is a painting ---

The sky which cumulus clouds, light.

The sun through them, shining bright.

The trees stand there, bare and still,

The caisson comes quietly up the hill.

What is it makes this all unreal?

Because – within that box he cannot feel

The rasp and warmth of the sun

He cannot see the leaves drop one by one.

Oh. God! Can he see our awful grief?

As we clutch our breasts in unbelief –

Let us know the reason why

We were so cruel – we let you die!

The sin rests upon us all for,

The death of Jesus and

The death of John Kennedy

Forgive us.

Forgive me.

                 Ruth Mundt

 

- - -

Kalliit ystävät, ihmettelen mahdatteko saada tämän. Minulla on teidän osoitteenne saamassani ihanassa äitienpäiväkortissa. Me hyörimme pikku kaupassamme – Lloydilla on ennallaan vähäisen näkönsä kanssa, muuten hyvin elämää täynnä. Mary Mae käy viimeistä vuottaan yliopistossa, hänestä tulee englanninkielen opettaja. Yhtenä kesänä hän matkusti Alaskaan. Meillä on 10 lastenlasta, kaikki hyvin herttaisia ja hyvinvoipia. Pojallamme Robertilla on iso palkka, hän opettaa työkalujen tekemistä suuressa traktoritehtaassa. Gerald on nyt valmis arkkitehti Minneapolisissa, suuressa pohjoisen kaupungissa. Joannen mies on tohtori – johtajan vakanssilla suuressa vakuutusyhtiössä Iowan pääkaupungissa Des Moinesissa. Elämme kaikki historiallisia aikoja, niin paljon tragediaa ja nyt on elettävä edelleen. Silloin kun kirottu tai riivatut tappoivat rakkaan presidenttimme, elämä pysähtyi. Open paper on runoelma, jonka kirjoitin hänen hautajaistensa aikana.

Tahtoisin lähettää Sina Ruth Joannalle lahjan, mutta minun pitää olla varma osoitteesta. Jos saatte tämän, ilmoittakaa. Rakkaudella Ruth Mundt

(sisäpuolella)

- - -

Arlingtonissa (presidentin hautapaikka samoin kuin monien muiden sotilaiden)

Se on maalaus - - -

Taivaalla cumuluspilviä, valoa.

Aurinkoa niiden lomitse, paistaen kirkkaana.

Puut siellä, paljaina ha vaiti,

Tykinlavetti ylös kukkulaa,

mikä tekee tämän epätodelliseksi?

Koska siinä laatikossa hän ei tunne

hiekan rahinaa, eikä auringon lämpöä,

ei näe lehtien putoavan, yksi toisensa jälkeen.

Oi Jumala! Näkeekö hän meidän suunnattoman surumme?

kun lyömme rintaamme epäuskoisina –

Anna meidän tietää

miksi olemme niin julmia – me annoimme sinun kuolla!

Synti on meissä kaikissa,

Jeesuksen kuoleman tähden,

Ja John Kennedyn kuoleman tähden.

Anna meille anteeksi.

Anna minulle anteeksi.

                 Ruth Mundt.

 

 

 

2.1.1964 Pamela Mundt from Waterloo Iowa to Sini Pärssinen Imatra

 

Dear Sini,

I was happy to hear Grandmother (Ruth) sent you many gift[s], I hope you all enjoy them. Grandmother said that she sent my picture in your billfold.

I am 14 years old also. I am in ninth year of school for both boys and girls. I have three more years to go and I am planning to become a secretary. I have three sisters: Jody Bea – 10 years, Robin Jean – 9 years, Peggy Ann – 2 ½ years. I am the oldest and unluckily we have no brothers. Jody is sort of the tomboy of the family she and Robin love all sports. Hockey, I believe is their favorite. Robin is a little devil, she in her own way is also a tomboy. Jody, Robin and I all take piano lessons. Jody also takes viola and Robin the violin, they both like them and practice happyly [happily]. I like to play but do not like to practice the piano.

Peggy Ann is a loud, wide-eyed baby, she makes our family. We just don’t know what we did before she came. People say she looks like me which is very flattering but hard to believe.

Father, Robert is 36, he is kind of cubby (plump), but fun and also likes sports. He is very active in our church. We are also Lutheran and belong to a Danish Lutheran Church about 3 blocks from our home.

Mother, Betty, is 34, she is very nice and wonderful to us. She is Happy to do work around the house which I should do, but it is hard with my studies. She likes to sew for we girls and make us happy.

I, Pamela Jo (Pam) am tall and skinny, if I my [may] describe myself. I like most sports but my favorites are football games in the fall, skating and swimming. Next summer I will be a junior lifeguard at our public pool.

My hobbies also are singing although I am probably not as good as you, movie going (cinema) and art [arts] believe my favorite one is art.

It is getting late and I must sleep – tomorrow is another day.

Please write to me. My address is an the next page.

- -  - - - - -  - -- - - - - -

Miss Pam Mundt 1151 Cornwall Avenue Waterloo 50102 Iowa U.S.A.

- - - - - - - - - - - - -  - - -

Good-bye, Love Pam.

- - -

Hyvä Sini,

Olin niin iloinen, kun kuulin isoäidin (Ruthin) lähettäneen sinulle paljon lahjoja. Toivon, että sinulla oli niistä iloa. Isoäiti sanoi, että he lähettivät minun kuvani rahakuoressa.

Minä myös olen 14. Olen yhdeksännellä luokalla koulussa, jossa on sekä poikia että tyttöjä. Minulla on vielä kolme vuotta jäljellä ja suunnittelen, että minusta tulee sihteeri. Minulla on kolme sisarta: Jody Bea – 10-vuotias, Robin Jean – 9-vuotias, Peggy Ann kaksi ja puolivuotias. Olen vanhin, ja ikäväksemme meillä ei ole veljiä. Jody on jotensakin perheen villikissa, hän ja Robin tykkäävät kaikenlaisesta urheilusta. Robin on pikku paholainen, tavallaan hänkin on villikissa. Jody, Robin ja minä otamme kaikki pianotunteja. Jody lisäksi opettelee alttoviulua ja Robin viulua, he molemmat pitävät niistä ja harjoittelevat onnessaan. Minä pidän soittamisesta, mutta en pianonsoiton harjoittelusta.

Peggy Ann on kovaääninen, pyöreäsilmäinen vauva, hän tekee meistä perheen. Emme oikein tiedä, mitä teimme ennen hänen tuloaan. Ihmiset sanovat, että hän on minun näköiseni, joka on hyvin imartelevaa, mutta vaikea uskoa.

Isä, Robert, on 36, hän on ystävällinen ja karhumainen (pallero), mutta mukava ja pitää myös urheilusta. Hän toimii innokkaasti kirkossamme. Me olemme myös luterilaisia ja kuulumme Tanskalaiseen luterilaiseen kirkkoon noin 3 korttelia meiltä.

Äiti Betty on 34-vuotias, hän on oikein mukava ja ihana meitä kohtaan. Hän on onnellinen saadessaan tehdä kotona töitä, jotka minun pitäisi tehdä, mutta minulle se on vaikeaa opiskelun takia. Hän pitää ompelemisesta meille tytöille ja saa meidät onnellisiksi.

Minä Pamela Jo (Pam) olen kookas ja luiseva, jos kuvailisin itsenäni. Pidän eniten urheilusta, jalkapallosta ja syksyllä luistelusta ja uimisesta. Ensi kesänä olen nuorempi rantavahti meidän yleisellä uima-altaalla.

Minun harrastuksiani on laulaminen, vaikka luultavasti en laula yhtä hyvin kuin sinä, elokuvissa käynti (elokuvat) ja piirustus, luulen että eniten haluaisin piirtää.

Alkaa olla myöhä ja minun pitää nukkua – huomenna on uusi päivä.

Ole hyvä ja kirjoita minulle. Osoitteeni on seuraavalla sivulla.

Dear Sini,

                 Grandmother asked me to add this small bit of information. My uncle is an architect as is your brother Kari. My uncle like to be able to exchange ideas with Kari. Grandmother asked to send his address to you, that you will give it to him. The address is:

MR.G.E.MUNDT

4320-29TH AVENUE SOUTH

MINNEAPOLIS MINNESOTA

                                       U.S.A.

Grandmother said, also, that she was happy to hear that your family received your gifts, and that you liked them. I also hope you get much enjoyment out of them.

As much as I do not type, I hope you will be able to make out my English.

                 Love,            Pam

- - -

Hyvä Sini,

Isoäiti pyysi minua lisäämään tämän pienen tiedonpalasen. Minun setäni on arkkitehti samoin kuin sinun veljesi Kari. Setäni haluaisi päästä yhteyteen Karin kanssa ideoita vaihtaakseen. Isoäiti pyysi minua lähettämään tämän osoitteen, jotta antaisit sen Karille. Osoite on:

. . .

Isoäiti sanoi myös, että hän oli iloinen kuullessaan teidän perheenne saaneen lahjanne ja että piditte niistä. Minä myös toivon että teillä on paljon  viihdytystä niistä.

Kun niin vähän kirjoitan koneella, toivon, että saatte selvän minun englannistani.

Rakkaudella,

Pam

 

 

8.1.1964 Ruth Mundt from Waterloosta Iowasta to Sylvi Pärssinen Imatra

 

                                                                                  Waterloo  Iowa Jan 8, 1964                   

Dearest Friends,

thank you, Ruthie for writing and I wanted to find someone to translate for us here. There was a girl Lisa Homan who was an exchange student in one of our schools but I called on the telephone and she has gone home to Finland. I sent her the poem from my mothers Day Card, this fall, by a neighbor girl, and she translated that. I am so “dumb” if I had been able to learn German, which my grandparents were, but World War I was on and one did not dare say they had German relatives. Mary Mae studied French in college, and now has a boy-friend from Quebec Canada – who teaches French while he studies for his Degree. He visited us at Christmas and said Finnish language has a “German root” – not Russian.

I’m so glad to hear about the “doings” of your children. Ours are busy, too. Wouldn’t it be wonderful if we both had famous architects. Our Jerry (architect) is consulting in suburb (borough) of Minneapolis this week for a library. Be so nice if they like his design. He also designs summer camps (Bible) Doing one for Lutheran Synod near town where Mary goes to school.

Mary will “practice-teach” soon – and graduate in June. Will teach English or writing in higher schools. Joanna (our nurse) lives at Capitol City, is so busy as a mother of 3, Church worker Girl Scout worker and all. Robert is a teacher, but in a big tractor factory – has 28 young men train, how to be toolmakers – very good pay – but he uses a lot of money to care for his 4 girls and house and much food.

Father Lloyd and I have been in our little store 5 years now – He is about the same blindness but does so well. I am trying for a letter from Doctor in California who treated a comedian Bob Hope for some, ruptured blood-vessels in retina of eyes – with new Laser Light, that goes right into eye and takes out the blind spot, but I suppose Lloyd’s is too old a trouble. I have some aches, take pills for pain in arms getting old & stiff (Ha!).

I am sending a box of some small “nothings”. I mean to send every year but lack of sureness of address and other things stop me. I think of you as my best friends. If we could just get together – but we’d have awful trouble with our language (we’d just drink coffee together).

I may send some pictures but as photographers we are so bad – yours are always so clear – I haven’t taken many this winter.

Does Kari know of a noted architect we had? Frank Lloyd Wright? I’m always sending Jerry articles and books of his.

I’m still very lonely over our beloved Presidents assassination. His wife is a very brave and noble little lady and his children so dear. We are fortunate though for Pres. Johnson, a different man but well-trained. I do hope you get this translated – Love

Ruth Mundt

USA

- - -

Kalleimmat ystävät,

Kiitokset teille, ja varsinkin Ruthille kirjoittamisesta. Tahdoin etsiä jonkun kääntämään kirjeenne meille. Täällä oli tyttö nimeltä Lisa Homan vaihto-oppilaansa yhdessä koulussamme, soitin, mutta hän on jo mennyt Suomeen takaisin. Lähetin hänelle runon äitienpäiväkortistani, tänä syksynä, erään naapurin tytön kautta, ja hän käänsi sen. Olen niin ”tyhmä”, olisinpa opetellut saksaa, isovanhempani olivat saksalaisia, mutta ensimmäinen maailmansota oli käynnissä, eikä kukaan uskaltanut sanoa sanaakaan saksalaisista sukulaisistaan. Mary Mae opiskeli ranskaa collegessa, ja nyt hänellä on poikaystävä Quebecistä Kanadasta – joka opettaa samalla ranskaa opiskellessaan. Hän kävi meillä jouluna, ja sanoi, että suomenkieli pohjautuu saksankieleen – eikä venäjään.

Olen niin iloissani kuullessani sinun lapsiesi “tekemisistä”. Meidän lapset ovat myös ahkeria. Olisipa ihanaa, jos meillä molemmilla pojat olisivat kuuluisia arkkitehteja. Meidän Jerrymme (arkkitehti) konsultoi Minneapolisin esikaupungissa (kylässä) erään kirjaston rakentamisesta. Olisi mukava, jos he pitäisivät hänen suunnitelmastaan. Hän suunnittelee myös kesäleiripaikka (rippikoulu). Hän tekee yhden Luterilaiselle synodille lähelle kaupunkia, jossa Mary käy koulua.

Mary on “harjoitusopettajana” kohta – ja valmistuu kesäkuussa. Hän tulee opettamaan englantia ja ainekirjoitusta ylemmillä asteilla. Joanna (meidän sairaanhoitajamme) asuu Capitol City:ssä, on niin kiireinen kolmen lapsen äiti, käy kirkon touhuissa, tyttöpartiolaisissa ja sun muissa. Robert opettaa, mutta ei koulussa vaan suuressa traktoritehtaassa – hänen koulutettavanaan on 28 nuorta miestä: kuinka tehdään työkaluja – hyvin palkattu työ – mutta häneltä kuluu paljon huolehtiessaan neljästä tyttärestään, talosta ja paljon ruuan hankkimisesta.

Isä Lloyd ja minä olemme pitäneet pientä liikettämme nyt viisi vuotta. Hänen heikkonäköisyytensä on samalla tasolla kuin ennenkin, mutta hän tulee toimeen silti. Kirjoittelen kirjettä tohtorille Kaliforniaan, sille joka hoiti koomikko Bob Hopen silmän verkkokalvon repeytyneet verisuonet käyttäen uutta laser-valoa, joka tunkeutuu suoraan silmään ja poistaa sokeat kohdat, mutta luulen että Lloyd on liian vanha, jotta hänen takiaan vaivauduttaisiin. Minulla on hiukan särkyä, otan kipujen tullessa pillerit aseeksi, olen tulossa vanhaksi ja jäykäksi (Oh ja voi!).

Lähetän paketin, joka sisältää vähän “ei mitään”. Olen aikonut lähettää joka vuosi, mutta olen epätietoinen osoitteesta joskus jne. Ajattelen teitä kuin parhaita ystäviäni. Jospa joskus tapaisimme – kauhea vaiva meillä kyllä on kielistämme (voisimmehan vaikka juoda kahvia keskenämme).

Lähetän joitakin kuvia, mutta valokuvaajina emme ole parhaita – teidän kuvanne ovat aina niin selviä – enpä ole monta kuvaa ottanut tänä talvena.

Mahtaakohan Kari tuntea meidän merkittävän arkkitehtimme, Frank Lloyd Wrightin. Lähetän aina Jerrylle artikkeleita ja kirjoja hänestä.

Olen edelleen suruissani meidän pidetyn presidenttimme murhasta. Hänen vaimonsa on hyvin urhea ja ylevä lady ja hänen lapsensa niin rakastettavia. Onneksi meillä on kuitenkin presidentti Johnson, toisenlainen mies, mutta hyvin kouliintunut. Toivon että saat tämän käännetyksi – rakkaudella

Ruth Mundt