7.8.1907 Käkisalmen sanomat kertoo omituisen oikeusjutun lähtökuopista. Inkilän kansakoulunopettaja Abel Minkkinen haastaa lähes puolet kyläläisistä käräjille ja syyttää näitä asianomistajana kunnianloukkauksesta. Minkälaisesta loukkauksesta on kyse, ei ole tarkenpaa tietoa. Kyläläiset valittivat kouluhallitukselle opettajansa toimista oikein mies- ja naislukuisesti, joka sinänsä oli aivan ennen kuulumatonta. Käräjät saatiin alkuun, mutta lopputulosta en onnistunut löytämään käkisalmen sanomista. Opettaja kuitenkin jatkoi toimessaan, joten aivan hirveitä ei liene tapahtunut.

 

Oikeus- ja poliisiasioita

Wäärää ilmiantoa ja kunnianloukkausta

koskeva juttu. Kansakoulunopettaja Kirvusta Abel Minkkinen on Helsingin raastuvanoikeuteen haastattanut samasta pitäjästä olevat talolliset Antti Reimin, Samuli Rantalaisen, Kalle Hallikaisen, Matti Pohjalaisen, Juho Laalon ja Kalle Woutilaisen sekä työmies Juho Juho Pitkäsen, myymäläapulaisen Mikko Jutisen, telegrafisti Antti Porvosen, vaihdemies Juho Ahokkaan ja talokkaanlesken  Sanna Kuisman, waatien edeswastuut wäärästä ilmiannosta ja kunninaloukkauksesta.

Juttu otettiin viime keskiviikkona esille raastuwanoikeudeen kolmannessa osastossa, jolloin kantajan puolest esiintyi entinen howioikeudenasessori Werner Tähkäpää ja wastaajien puolesta nimituomari Tor Widström (Aksel Alanderin asianajotoimisto).

Raastuvanoikeudelle jätetystä haastekirjemässä mainittiin, että vastaajat kirjelmässä lokak. 31 p:ltä 1906 koulutoimen hallitukselle olivat ilmiantaneet kantajan sopimattomaksi koulunopettajan, omavaltaisesta menettelystä, väärin tehdystä kokouksien pöytäkirjasta y. m., mitkä ilmiannot olivat aiheuttaneet kantajan väliaikaisesti virasta erottamisen. Wastaajien asiamies huomautti, että kantajan esiintyminen oli ollut sellaista laatua, että vastaajat olivat katsoneet itsensä pakotetuiksi ilmoittamaan siitä kouluhallitukselle, sekä pyysi saada Kirvusta tulla todistajia asiasta.

Kummankin riitapuolen pyynnöstä lykättiin juttu syysk. 4 päivään.

Raastuvanoikeuden neljänbteen osastoon oli Minkkinen taas viime lauantaina haastattanut asemapäällikkö Inkeri Johannes Kopperin, kauppiaat Yrjö Inkisen ja Yrjö Jortikan, talokkaat Tuomas Inkisen ja Israel Kuisman, kaikki Kirvusta, vaatien heidän langettamistaan samoilla perusteilla kuin vastaajat edellisessä jutussa.  Kantajan puolesta esiinty kuten aikaisemmassakin jutussa ent. hovioikeudenasessori W. Tähkäpää  ja vastaajien puolesta nimituomari Lennart Aspegren (Aksel Alanderin asianajotoimisto)

Wastaajain asiamies huomautti, että samallainen kantaja Minkkisen vastaaajia vastaan kotipaikkakunnalla nostama juttu tätä nykyä oli hovioikeudessa.

Tähän nähden jätettiin juttu riippumaan kunnes hovioikeuden päätös on saatu.

Tähän nähden jätettiin juttu riippumaan kunnes hovioikeuden päätös on saatu.

 

IP:n huom. Abel (Aapeli) Mikonpoika Minkkinen oli syntynyt 1864 (?), kuolinvuodesta ei minulla ole tietoa. Hän opetti 1917 mm. äitiäni Sylvi Kuismaa – hänellä ei ole mitään mainintaa siitä, että kymmenen vuotta aikaisemmin käydyllä kunnianloukkausjutulla, jossa yksi Minkkisen vastaajista oli siis Israel Kuisma, Sylvin isä, olisi ollut mitään vaikutusta Sylvin koulunkäyntiin tai kohteluun koulussa. Äitini kertoo muistelmissaan koulun käynnistään: ” Minkkinen oli omalaatuisensa, hänen opetustapansa vähän erikoisia. Mittoja opettaessaan hän esimerkkinä neuvoi, että millimetri on viikon vanhan kynnenmustuaisen pituinen. Ruumiillinen kuritus taisi myös olla hänen mainioita opetustapojaan. Suuret tutkimukset tulivat siitä, olivatko isot pojat, muun muassa Eino-veli, käyneet kurkistelemassa erään venäläisen huvilassa, ja hänen aikanaan serkku Tuomas sai rangaistuksen, kun oli heittänyt luokan seinässä olevan ”Nikun” kuvaa pallolla, minkä jo aikaisemmin mainitsin.” Lopullista hovioikeuden ratkaisua jutussa ei Käkisalmen sanomien seuraavissa numeroissa löytynyt – lieköhän asia sovittu muulla tavalla Minkkisen ja vastaajien välillä.

Nimituomari on nykyisin varatuomari – siis kolmet käräjät istunut ja tuomiokuntaa määräajan hoitanut tuomari: ei siis mikään nimellinen amatöörituomari. - Inkeri tuli muutamien miestenkin etunimeksi, kuten tässä asemapäällikkö Kopperin vanhemmat olivat halunneet.