Salaliittolaisteoreetikoille ei mikään ole liian hullua. Jonathan Kay kertoo kirjassaan Among The Truthers (s. 85):

Hitler believed Jews were conspiring to pollute the Aryan bloodline, modern European conspiracists claim Israel is harvesting the internal organs of murdered Palestinians; in the late 1980s and early 1990s, Latin American conspiracy theorists alleged that Westerners were abducting local children to steal their innards for transplant. Many UFO buffs believe cosmic visitors have created a subterranian humanfarming operation somewhere in the western United States so that they may harvest our vital fluids. Vaccine and AIDS conspiracy theorists imagine a global plot to contaminate us with infected blood. In the most of these narratives, it is imagined that the evildoers have a special fondness for the life force of children. For instance, David Icke describes the secret plot hatched by humankind’s Reptilian overlords this way: ”Humans have a particular type of energy, and the Reptilians have structured human society to trawl that energy, especially from children when it is at its most pure."

Hitler uskoi, että juutalaiset olivat salaliitossa saastuttaaksen arjalaisen erenperinnön, nykyajan eurooppalaiset salaliittoteoreetikot  väittävät, että Israel korjaa talteen murhattujen palestiinalaisten sisäelimet; 1980-1990 lukujen vaihteessa Latinalaisen Avmerikan salaliittotoreetikot olettivat, että länsimaalaiset ryöstivät lapsia varastaakseen heiltä heidän sisäelimensä elinsiirtoja varten. Monet UFO-hullut uskovat, että kosmiset vierailijat ovat luoneet maanalaisen ihmiskasvattamon jonnekin läntiseen USA:han niin, että he voivat käyttää hyväkseen ihmisten elinnesteitä. Rokotuksiin ja AIDSiin keskittyvät salaliittoteoreetikot kuvittelevat maailman laajuisen huijauksen, jossa meidät saastutettaisiin infektoituneella verellä. Useimmissa näissä tarinoissa pahantekijöillä on hinku käydä käsiksi lasten elämään. Esimerkiksi David Icke kuvailee salaista juonta, jonka on hautonut ihmiskunnan matelijamaiset päällepäsmärit seuraavasti: ”Ihmisillä on erikoislaatuisen tyyppistä energiaa ja Matelijat ovat muotoilleet ihmisyhteisön haaliakseen sitä energiaa, kohteena erityisesti lapset, joissa se on puhtaimmillaan."

Ehkä jo edellisestä selviää, missä useimpien  salaliittolaisteoreetikkojen paikka esimerkiksi Suomessa pitäisi olla.

Kay käy läpi monenlaisia salaliittoja ja niiden toimintamuotoja. Yhteistä hänen  haastattelemilleen salaliittolaisteoreetikoille oli lähes sanasta sanaan samanlainen kuvaus siitä, kuinka kukin tuli ”uskoon”. Tapahtumaa kuvaillaan samoin sanoin kuin jotkut uskovaiset kuvailevat uskoon tulemistaan: ”Kaikki valkeni hetkessä”.

Kay tulee kirjan lopussa siihen pessimistiseen tulokseen, että salaliittoihin uskovien kanssa ei kannata keskustella eikä väitellä. (Samaan tulokseen tulevat Michael Shermer & Alex Grobman kirjassaan Denying History, joka kertoo holokaustin kieltäjistä: jos yksikin pieni yksityiskohta puuttuu, niin se samalla kaataa kaikki sadat faktat: tässä tapauksessa puuttuva yksityiskohta on Hitlerin allekirjoittama käsky tuhota juutalaiset – kun sitä ei ole, niin ei ole myöskään holokaustia.)

Ehkä alistunein toteamus taistelusta tuulimyllyjä vastaan on Vincent Bugliosin kirjassa Reclaiming History: The Assasination of President John F. Kenedy(jonka Kay lainaa,, s. 309):

The conspiracy community regularly seizes one slip of the tongue, misunderstanding, or slight discrepancy to defeat 20 pieces of solid evidence; accepts one witness of theirs, even if he or she is a provable nut, as being far more credible than 10 normal wwitnesses on the other side; treats rumors, even questions, as the equivalent of proof; leaps from the most minuscule of discoveries to the grandest conclusions and insists, as the late lawyer Louis Nizer once observed, that the failure to explain everything perfectly negates all that is explained.

Salaliittolaisyhteisö säännöllisesti nappaa kiinni pienestä kielen lipsahduksesta, väärinkäsityksestä tai epäselvyydestä kumotakseen 20 lujaa todistusta; he hyväksyvät yhden heikäläisen todistamaan olipa kyse selvästä lahopäästä, joka muka olisi yhtä luotettava kuin 10 normaali-ihmisen kirjoissa olevaa todistajaa; ottaa huhut ja vieläpä kysymyksetkin todistuskelpoisina, vetää mitä pienimmästäkin havainnosta laajalle ulottuvia johtopäätöksiä ja väittää, kuten edesmennyt asianajaja Louis Nizer kerran havaitsi, että jos kaikkea ei selitetä täydellisesti kaataa se myös kaiken tähän mennessä selitetyn.