Seuraavan kirjoituksen tarkoitus on antaa tyylinäyte fundamentalististen kristittyjen tyylistä väitellä luonnontieteestä – tässä tapauksessa väite on, että aurinko kiertää paikallaan pysyvää maata. Väittelyn keinoja ovat vähättely, nimittely, HUUTAMINEN, tosiasioiden kieltäminen, kertomatta jättäminen, tosiasioiden vääristely ja suoranaisten valheiden kertominen. Fundamentalistiseen tyyliin se mitä Raamatussa sanotaan, on absoluuttinen totuus. (Unohdetaan, että raamatun kirjoitukset ovat erehtyväisten ihmisten kirjoittamia eri aikoina ja erehtyväisten ihmisten kokoamia ja moneen kertaan käsin kopioituja ennen painamistaan.) Seuraavassa käytetty sana JEHOVAH viittaa vahvasti kirjoittajalla olevan läheisiä suhteita jehovantodistajiin.

 

 

Thank JEHOVAH that the Earth is NOT moving!!
Kiitos JAHVEN ETTEI maa liiku!

 

 

 

 

 

 

 

The 2 men that made the earth to spin!!
Kaksi miestä, jotka pistivät maan pyörimään!!

 

Matius Vitelleschi was general of the Society of Zeus and Minerva during the career of Galileo Galilei....The Society of Zeus and Minerva HATE the name Joshua with an unholy passion so the general made the earth to spin in order to discredit the miracle of Joshua commanding the sun to stand still.

Matius Vitelleschi oli Zeus ja Minerva seuran johtaja Galileo Galilein aikana. Zeus ja Minerva -seura VIHASIVAT nimeä Joosua jumalattoman intohimoisesti, joten johtaja Vitelleschi pani maan pyörimään mitätöidäkseen ihmeen, jonka Joosua teki määrätessään auringon pysähtymään.  [IP: Vitelleschi toimi Jeesus-seurassa ja jesuiittana. Mistään Zeus ja Minerva seurasta ei hänen yhteydessään kerrota. Sen enempää ei kerrota, miten Vitelleschi olisi edistänyt Galileon aurinkokeskeisiä päätelmiä. Tämä on siis valetta. (Vastaavanlainen argumentointi olisi ollut, että Pikku-Matti kuului kultapossukerhoon kun Einstein keksi suhteellisuusteoriansa.) Sitten otetaan kuin totena esitetty väite Zeus ja Minerva –yhteisöstä. Sen vihoista ei tiedetä yhtään mitään eikä varsinkaan vihasta Joosuaa vastaan, joka käski auringon olla paikallaan. Teksti on aivan lööperiä. Kyllä raamatusta on luettavissa tuo seisauttaminen, mutta mitään todistusta sille ei ole, että näin olisi käynyt. Auringon seisauttaminen olisi varmasti Kiinassa huomattu ja dokumentoitu, jos sellainen olisi sattunut].

The demoting of the earth to a mere spinning planet led to Druid Darwin's MYTH of evolution . . . or microbes . . . to monkeys . . . to men etc., etc.

Maapallon alentaminen pelkäksi pyöriväksi planeetaksi johti kelttiläsen papin Darwinin MYYTTIIN evoluutiosta … mikrobeista … apinoihin … ihmiseksi jne., jne.

IP: Tavallinen temppu vastapuolen mollaamiseksi on nimittely. Tässä tapauksessa druidi ajaa asian. Kelttiläiset poppamiehet todella aikanaan olivat aivan yhtä tietämättömiä taivaan ilmiöistä kuin nyt tutkittavan tekstin kirjoittaja. Sitten kun ei muuta voida, niin pitää HUUTAA. Olen kyllä lukenut Darwinin tutkimustöistä aika monta kirjaa, mutta ei siellä missään sanota, että evoluutioteoria olisi seurausta maapallon pyörimisestä. Tämä on siis lukijan harhaanjohtamista ja tahallinen valhe.

Matius Vitelleschi was general of the Society of Zeus and Minerva during the career of Galileo Galilei.

Galileo means from Galilee in Italian.

The early Christians were called Galileans after Joshua of Nazareth in Galilee.

Aikaisia kristittyjä kutsuttiin Galilealaisiksi Galilean Nasaretin Joosuan mukaan. [IP: Toteamus on hölynpölyä. Aikaisista kristityistä ei mitään oppisuuntaa kutsuttu galilealaisiksi. Bart D. Ehrmanin kirjasta Early Christianities ei myöskään löydy mainintaa galilealaisiksi itseään kutsuvista kristityistä tai protokristityistä. Maininta ei perustu mihinkään. Ei edes ole olemassa yhtenäistä käsitettä “aikaiset kristityt” – katkerasti keskenään riiteleviä oppisuuntia oli paljon ja kaikki pitivät toisiaan harhaoppisina. Ei siis ollut yhtä yhtenäistä oppisuuntaa ”varhaiset kristityt”. Galileo sai nimensä kuuluisan isoisänsä mukaan – sukunimi väännettiin sitten sointumaan etunimeen.]                    

Sermons on the Book of Joshua became very rare after Galileo. Nowadays, most "preachers" are still embarrassed by the moving sun and consider it "unscientific."

Joosuan kirjaan perustuvat saarnat kävivät harvinaisiksi Galileon jälkeen. Nykyisin useimmat ”saarnaajat” ovat yhä hämmentyneitä asian koskiessa liikkuvaa aurinkoa ja katsovat ajatuksen olevan ”epätieteellistä”.


IP: Jo lainausmerkkien käytöstä voi päätellä tekstin olevan puuta heinää. Missäpä saarnatekstien tilastot Galileon jälkeen ja ennen sitä? Ei tietenkään missään. Mitään todistusta ei esitetä sille, kuinka paljon vähemmän Galileon jälkeen Joosuan kirjaa käytettiin saarnoissa. Jos useimmat saarnaajat pitävät liikkuvaa aurinkoa epätieteellisenä, niin siitä vaan. ”Saarnaajien” äänestyksen jälkeen todetaan enemmistön kanta, josta tulee luonnontieteellinen fakta.

According to the Holy Bible, Joshua the son of Nun commanded the sun to stand still for ONE WHOLE day in order to defeat his enemies. This was considered very "unscientific" until Sputnik in 1957:

Pyhän Raamatun mukaan Joosua, Nunin poika, määräsi auringon olemaan paikalla KOKONAISEN päivän voittaakseen vihollisensa. Tätä pidettiin hyvin ”epätieteellisenä” vuoden 1957 Sputnikiin saakka.


IP: Hölynpöly jatkuu. Millä tavalla sputnikin kierrokset maapallon ympäri olisivat todistaneet Joosuan kirjan aurinkoihmeestä, jää jopa minulle epäselväksi.

Then spake Joshua to JEHOVAH in the day when JEHOVAH delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon; and thou, Moon, in the valley of Ajalon.
And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day.
And there was no day like that before it or after it, that JEHOVAH hearkened unto the voice of a man: for JEHOVAH fought for Israel. (Joshua 10:12-14).

(Suomenkielinen raamattu: Sinä päivänä, jona Herra antoi amorilaiset israelilaisten käsiin, Joosua puhui Herralle israelilaisten kuullen ja sanoi: “Aurinko, pysy paikallasi Gibeonissa! Kuu, ole liikkumatta Aijalonin laakson yllä!” Ja aurinko pysyi paikallaan ja kuu oli liikkumatta, kunnes kansa oli kostanut vihollisilleen. Näin on kirjoitettu Oikeamielisen kirjassa. Aurinko seisahtui kokonaiseksi päiväksi, eikä kiirehtinyt laskemaan.)

That was the Old Covenant Joshua moving all the days ONE DAY forward. The New Covenat Joshua did the very same thing. When Joshua rose from the dead, He moved the Sabbath from Saturday to the First Day of the Jewish week to commemorate the day of His Resurrection. This is why Christians now keep the Christian Sabbath on the First Day of the week.

Se oli vanhan liiton Joosua, joka siirsi kaikkia päiviä yhdellä eteenpäin. Uuden liiton Joosua teki saman tempun. Kun Joosua nousi kuolleista hän siirsi sapatin lauantaista juutalaisten viikon ensimmäiseksi päiväksi muistuttamaan hänen ylösnousemuksestaan. Tästä syystä kristityt juhlivat kristillistä sapattia viikon ensimmäisenä päivänä.

False "science" denies that the earth is stationary

Väärä “tiede” kieltää maan liikkumattomuuden

St. Paul warned the Christians about the deceptive theory of evilution. This false "science" is held by the majority of "scientists" in the world today.

Paavali varoitti kristittyjä petollisesta evoluutiosta (ilmeisesti “evilution” on painovirhe). Tätä väärää ”tiedettä” kannattaa enemmistö ”tiedemiehistä” maailmassa nykyään.

IP: täyttä sontaa. Ei missään Paavalin kirjeissä  mainita evoluutiosta sanaakaan. (evoluutio sanana keksittiin vasta 1800-luvulla, joten ei Paavali voinut siitä mitään varoittaa.) Täysin valhetta. Evoluution osoittaminen vääräksi olisikin aika tapaus. Niin monet hyökkäykset se on kestänyt ja eikö kestänee tämänkin. Kirjoittajalla ei ole aavistustakaan mitä ”tiede” lainausmerkeissä tai ilman on. Tiede on tutkimusmetodi. Siis tapa, kuinka asioista yritetään saada selvää. Tiede ei koskaan todista mitään mistään asiasta. Tiedettä ei voi kannattaa yhtä vähän kuin voi kannattaa sitä, että 1 + 1 = 2. ”Tiedemiehet” lainausmerkeissä tai ilman on huuhaata. Maailmassa ei ole sellaista yhteisöä kuin tiedemiehet (tai tiedenaiset). On vain tieteellisin metodein tehtyjä tutkimuksia, joiden tuloksia voi kukin tarkastella oman kompetenssinsa mukaisesti. Tiedettä ei ”tehdä”, koska se on metodi – menettelytapa kuinka saa tietoa uudesta ja kuinka tutkimuksen tulokset asetetaan arvostelun alaiseksi.
 

They don't dare get on a airplane if they pilot tells them he is going to allow for the rotation of the earth in navigating the plane.

Nykyajan väärät ”tiedemiehet” eivät uskalla mennä lentokoneeseen, jonka pilotti kertoo heille aikovansa suunnistaa konetta pyörivän maan mukaisesti!! [IP: nyt meni jo niin höntöksi, ettei tämä ole ei edes väärin.]


Almost perfectly spherical (round) upright stationary earth as viewed from outer space.

 

 

 

 


 

Kuvateksti: Lähestulkoon täydellisen pallon muotoinen maanpinta ja pystysunnassa oleva paikallaan pysyvä maa katsottuna ulkoavaruudesta.

The Holy Bible is a GEOCENTRIC Bible because it states that the Triune God created the stationary world on the 1st day and it was not until the 4th day that the sun and moon were created.

Pyhä raamattu on MAAKESKINEN koska siinä sanotaan, että Kolmiyhteinen Jumala loi paikallaan olevan maan ensimmäisenä päivänä ja vasta neljäntenä päivänä aurinko ja kuu luotiin.

He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing. (Job 26:7). [Tyhjyyden päälle hän on levittänyt taivaan, olemattoman varaan]

JEHOVAH reigneth, he is clothed with majesty;JEHOVAH is clothed with strength, wherewith he hath girded himself: the world also is stablished (stabilized), that it CANNOT BE MOVED. (Psalm 93:1).  [Herra on kuningas. Mahti on hänen viittanaan, hän on vyöttäytynyt, kietonut vyötäisilleen voiman! Maanpiiri on lujalla perustalla, se ei horju] IP: Herra nähköön, miten tämä liittyisi siihen, että maapallo on paikallaan.

Fear before him, all the earth: the world also shall be stable, that it be not moved. (I Chronicles16:30).

Vaviskoon koko maailma ja pelätköön häntä. Hän loi maan, joka pysyy eikä horju. [IP: Tämäkin on hieman epämääräistä: kyllähän maaperä horjuu aikalailla ja on horjunut miljoonia vuosia, kun mantereet ovat liikkuneet paikasta toiseen kuin ajopuut.]

JEHOVAH in the Old Covenant is called JOSHUA of Nazareth in the New Covenant.
Vanhan liito JEHOVA saa uudessa liitossa nimen JOSHUA Nasaretista. [IP: Höpötystä.]

WYSIWYG — What you see is what you get!!
Näet sen mitä on tarjolla!

The Biblical geocentric model of the universe is called WYSIWYG—what you see is what you get...True science is supposed to be based on observation. We see the array of stars wheeling around the earth approximately daily, and we motorize our telescopes to follow their steady motion. We see the sun rising and setting daily. We see the planets doing roughly the same thing, and we see the moon following them on a somewhat different schedule, all revolving around the earth as our eyes testify.

Raamatullista maakeskeistä maailmankaikkeuden mallia kutsutaan nimellä WYSIWYG (mitä näet on se mitä saat)… Oikean tieteen oletetaan perustuvan havaintoihin. Näemme tähtien rivistöjen pyörivän maan ympäri suunnilleen päivittäin, ja me varustamme teleskooppimme seuraaman niiden vakaata kulkua. Näemme auringon nousevan ja laskevan päivittäin. Näemme planeettojen tekevän suurin piirtein saman ja näemme kuun seuraavan niitä hiukan eri aikataulussa kaikkien kiertäessä maata, kuten silmämme todistavat.

[IP:n huomautus. Tuo auringon kiertäminen maata on hiukan hankala juttu todistaa. Nimittäin kun tiedetään, että auringon ja maan välinen etäisyys keskimäärin on 149 600 000 kilometriä, päästään siitä laskemaan kiertoradan pituus, joka on (kaavan 2 * π * r  mukaan),939 488 000 kilometriä. Tämän matkan pitäisi auringon tehdä 24 tunnissa, eli sekunnissa 10873 km/s. Niin sanottu pakonopeus aurinkokunnasta on noin 42,1 km/s. Auringon oletettu vauhti ylittää tuon moninkertaisesti, joten se olisi jo kättelyssä häipynyt ulkoavaruuteen. Lisäksi nämä fundamentalistiveijarit eivät esitä mitään ilmiötä, mikä pitäisi suuren auringon tuolla nopeudella maan vetovoimassa. Asia tulee vielä absurdimmaksi kun siirrymme galakseihin. Niitten kiertonopeudet ylittävä huimasti valon nopeuden (jätän kotitehtäväksi, mikä pitäisi Andromedan galaksin - 2,5 miljoonan valovuoden päässä – ratanopeuden olla, että se ehtisi päivässä kiertää maapallon (puhumattakaan vielä kaukaisemmista galakseista).

There is no justification at all from what we observe to arbitrarily assume the stars to be fixed and the earth rotating. The beauty of geocentricity is that what you see is what you get! It is a simple and readily understandable scenario for those who are willing to believe what their eyes tell them, and make the mental transition back to the instinctive reference frame of a stationary earth.

Havaintomme eivät oikeuta meitä arvailemaan, että tähdet ovat paikallaan ja maa pyörii. Maakeskeisyyden kauneus on se mitä näet, ja sen sinä saat! Käsitys on yksinkertainen ja heti ymmärrettävä kuvaus niille, jotka uskovat, mitä heidän silmänsä heille kertovat ja saavat vaistomaisesti luonnollisen selityksen maan paikallaan olosta.

Encyclopedia Britannica offers NO PROOF for a rotating earth!!

Encyclopedia Britannicassa EI OLE TODISTUSTA maan pyörimisestä!! [KAKSI HUUTOMERKKIÄ]

Many people consider the Encyclopedia Britannica the FINAL AUTHORITY on all scientific matters. No publication is as anxious to see the earth moving as the Rockefeller owned Britannica. So we won't be amiss if we consult this final authority on heliocentricity and see their PROOFS for the moving earth. Here is a quote from the New Encyclopedia Britannica:

Monet ihmiset pitävät Encyclopedia Britannicaa LOPULLISENA AUKTORITEETTINÄ kaikissa tieteellisissä kysymyksissä. Mikään muu julkaisu ei ole niin hanakka saamaan maan liikkeelle kuin Rockefellerin omistama Britannica. Niinpä emme mene harhaan, jos konsultoimme lopullista auktoriteettia aurinkokeskeisyydestä ja etsimme sen TODISTEITA maan liikkeistä. Tässä on lainaus Encyclopedia Britannicasta.  [Huomautus on soopaa – kysehän on lähinnä sanakirjasta ja sanojen selityksistä, eikä missään muussa mielessä luonnontieteen peruskirjasta.]

Basic planetary data. The mean distance of Earth from the Sun is about 149,600,000 km (92,960,000 miles). The planet orbits the Sun at a speed of 29.8 km (18.5 miles) per second, making one complete revolution in 365.256 days. As it revolves around the Sun, Earth spins on its axis and rotates completely once every 23 hours 56 minutes 4 seconds. (New Encyclopedia Britannica, vol. 4, p. 320).

Perustietoa planeetoista. Keskimääräinen maan etäisyys auringosta on noin 149 600 000 km (92,960,000 mailia) Planeetat kiertävät aurinkoa nopeudella 29,8 km (18,5 mailia) sekunnissa josta tulee täysi kierros 365,265 päivässä. Kun maa kiertää aurinkoa, maa pyörii akselinsa ympäri kerran 23 tunnissa 56 minuutissa ja 4 sekunnissa.

You can search all 29 volumes of this final authority but you will look in vain for any PROOF for this revolution of the earth around the sun and its spinning on its axis every 24 hours. It is simply stated as DOGMA and to doubt is to be damned to a spinning hell forever by the "scientific" community.

Voit kahlata kaikki 29 osaa tästä lopullisesta auktoriteetista, mutta turhaan, mitään TODISTUSTA sille, että maa kiertäisi aurinkoa ja pyörisi akselinsa ympäri joka 24 tunti, et löydä Tämä on otettu pelkkänä DOGMANA ja sen epäileminen on tuomittu pyörivään helvettiin ”tieteellisen” yhteisön toimesta.

The one proof they do offer is that the earth has a BULGE at the equator which they claim is caused by the earth spinning around for BILLIONS of years. Here is another quote from the final authority:

The centrifugal force of Earth's rotation makes the planet bulge at the Equator. Because of this, Earth has the shape of an oblate spheroid, being flatter near the poles than near the Equator. Correspondingly, one degree of latitude is longer in high latitudes than it is in low ones. (Britannica vol. 4, p. 320).

Yksi todistus, jota ne (sic!) tarjoavat on maan PULLISTUMA päiväntasaajalla, jonka ne sanovat aiheutuneen maan pyörimisestä MILJARDIEN vuosien aikana. Tässä on vielä toinen lainaus lopullisesta auktoriteetista: Ordinary mortals cannot see this bulge however as it is visible only to the Druid editors of the Britannica articles.
Tavanomaiset kuolevaiset eivät pysty näkemään tätä pullistumaa, vaan se on mahdollista vain Britannican poppamies-toimittajille
[IP:n huomautus] Nyt nämä fundamentalistit menevät jo viihteen puolelle. Pullistuma on todellinen ja mitattavissa. Paljaalla silmällä sitä ei erota. Hauskaa on, että nyt näistä muista (siis aurinkokeskeistä) aletaan puhua ei edes ”tiedemiehinä”, vaan kelttiläisinä pappeina (druidit) tai yksinkertaisesti "ne" ilma lähempää yksilöintiä.

According to the Book of Genesis, the sun was not created until the 4th day. The earth was created FIRST and is the center of the universe.

Mooseksen ensimmäisen kirjan mukaan aurinko luotiin vasta neljäntenä päivänä. Maapallo luotiin ENSIKSI ja on universumin keskus.
[IP:n huomatus: Genesishän on muutenkin luotettava luonnontieteen osalta. Ikävä kyllä siinä on KAKSI (tyyliin sopivasti) luomiskertomusta, jotka kertovat asiat eroavasti. Skitsofreenista luontoa tarvitaan, jos pystyy nämä kaksi kertomusta jotenkin yhdistämään samaksi. Eikö olisi ollut helpompi sanoa, että meillä on kaksi kertomusta, mutta emme tiedä, kumpaa meidän pitäisi lukea. (Raamatun tutkijat sanovat, että jälkimmäinen kertomuksista on varhaisempi.) Lähes jokaiseen uskontoon kuluu määrätynlainen luomiskertomus. Olisi jotenkin hölmöä lähteä niin kuin Bachin kantaatin otsikossa sanotaan: wir sind hier (me ollaan täällä) ilman valmistelevia tarinoita.

Hundreds of verses refer to the sun as RISING and SETTING every day while not ONE verse ever refers to the earth as MOVING:

Sadat värssyt [raamatussa] viittaavat auringon NOUSEVAN ja LASKEVAN joka päivä, mutta ei YKSIKÄÄN sano maan LIIKKUVAN.

The sun also ariseth, and the sun goeth down, and hasteth to his place where he arose. (Ecclesiastes 1:5).
Aurinko nousee, aurinko laskee, kiirehtii nousunsa sijoille ja nousee taas.
[IP: tämä on kyllä aika heikko argumentti. Kyllä joku on voinut noin kirjoittaa, mutta ei se todista mitään liikkumattomasta maasta.]

The mighty God, even JEHOVAH, hath spoken, and called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof (Psalm 50:1).

Jumala, Herra Jumala, on puhunut ja kutsunut koolle koko maanpiirin, idän ääriltä kaukaiseen länteen saakka. [IP: suomalainen raamatunkäännös ei kerro mitään auringosta.]

Heliocentric "astronomers" greatly exaggerate the size of the solar system and the universe. They make the universe so big that it cannot possibly orbit the earth in 24 hours.

Take the sun for example, the ancient Greeks said that the sun was only about 3,000,000 miles (4,828.032 km) from the earth. This was the number given by Ptolemy and the great Arab astronomer al-Battani. Even Copernicus in his book On the Revolutions of the Heavenly Spheres. gives the number at about 3,000,000 miles. The rotating earth people stuck a 9 in front of the 3 and with this mathematical sleight of hand we have a sun whose distance from the earth is exaggerated 30 times!!

Aurinkokeskeisyyttä puolustavat “tähtitieteilijät” suuresti liioittelevat aurinkokunnan kokoa ja universumin kokoa. He tekevät maailmankaikkeuden niin suureksi, että sen on mahdotonta kiertää maa 24 tunnissa.
Otetaanpa esimerkiksi aurinko, muinaiset kreikkalaiset sanoivat, että aurinko oli vain noin 3000000 mailin (4,828,032 km) etäisyydellä maasta. Tämän mitan sai Ptolemaios suurelta arabialaisesta tähtitieteilijältä, al-Battanilta. Vieläpä Kopernikus kirjassaan Taivaankappaleiden radoista antaa etäisyydeksi noin 3 000 000 mailia. Pyörivän maan ihmiset pistivät numeron 9 kolmosen eteen, ja tällä matemaattisella tempulla meillä on aurinko, jonka etäisyys maasta on liioiteltu 30-kertaisesti.

IP: Kts. laskelmani auringon nopeudesta maata kiertävällä radalla. Tämä on kyllä aika alkeellinen fundamentalistin tyhmyys: kyllä nyt aika tarkkaan tiedetään auringon keskietäisyyden maasta olevan 149 600 000 kilometriä. Aika fakiiri pitäisi olla, jos tuon muuttaisi. Fundamentalistien argumentointi on sellaista, että jos joku ei miellytä, suoraan kielletään sen oikeellisuus, vaikka millaisia tahansa todisteita olisi.

Häveliäästi kirjoituksesta jätetään pois coriolis ilmiö, jonka ainoa selitys on maan pyöriminen. Mutta kun sitä ei tässä mainita, ei sellaista ilmiötä ole olemassa. Paavikin tai paremminkin katolinen kirkko päätyi vihdoin siihen, että maa kiertää aurinkoa. Koraania lukevissa maissa tähän päätyminen on harhaoppia: jos kerran koraani sanoo, että aurinko kiertää maata niin se kiertää – pullikoijilta pää poikki.

Vaikka kuinka paljon kirjoituksia löytyy googlettamalla ”stationary earth”.