Seuraavasta kirjeestä alkoi monivuotinen tuttavuus erään CARE-avustuspaketin lähettäjän, ms. Ruth Mundtin kanssa. Jopa sisareni Sinin toisiksi nimiksi tulivat ”Ruth Johanna” – toinen Johanna-nimi Ruth Mundtin Joanne tyttären mukaan ja Ruth merkittiin vieläpä Sinin kummiksi. Ruth Mundt kuoli äkillisesti vuonna 1970. Minä ja Sini tapasimme Ruth Mundtin, hänen miehensä ja poikansa, minä vuonna 1965 YL:n Amerikan kiertueella, ja Sini ollessaan stipendiaattina Ohiossa lukuvuoden 1967-1968. (Kirjeiden käännökset,  translations of the letters IP).Äitini oli lukenut koulussa englantia kolme vuotta, mutta se taito oli lähes hävinnyt kuluneiden 18 vuoden aikana. Äitini vieraat kielet olivat saksa ja etenkin ruotsi. Äitini ei kyennyt itse vastaamaan englanniksi, vaikka suurimman osan tekstistä ymmärsikin.
 

Following letters begin a series of letters where the main theme is American help. During years to come, Ruth Mundt and my mother were pen friends. My sister was baptized according to Ruth and her daughter Sini Ruth Johanna. I met Mundts during a trip to USA in 1965 and Sini later when she had a stipend to USA in 1967-68. My mother could understand some English based on three years study of the language in college (however, she managed it better with German and Swedish). Letters he could not write in English.
 

5.10.1946 Ruth Mundt from Waterloo Iowa to Sylvi Pärssinen Tuupovaara Finland

Waterloo, Ia Oct 5, 1946

Dear Friends.

I’m afraid you have waited very long for a letter from us, but our Pastor is very busy (our parish worker or secretary got married) and he works alone. Anyway we are packing boxes of clothes again and want to remember you and your parish. I was named chairman and so I told him I’d help him write letters. I do hope conditions are better for you by now, but the world is terribly mixed up and it takes faith to live cheerfully even in our own blessed country. We have shortages of meats and soaps and some things we are so used to, but to complain would make you dear folks laugh of us.

Now about the clothing. The Missionary Society is paying for sending the 2 boxes to you. Some of the clothes weren’t quite as fixed up as we told the people to do, but I hope they will help you. If I had time I wouldn’t let a thing be packed without every button and patch on, but I have been sick, and can’t get extra done. We have four children and a new one to be in the spring. Our oldest has a year in college, studying to be a minister, but he went to be a Marine soldier this fall. It takes so much money for college and our government has been giving the soldiers, education pay, which is stopped now, so he and some of his theology friends decided to get in for that help.

Say, my Sunday school class (7 years olds) want their mission money to go for a food box to the Pietarinen family, so if they are in your Parish, will you tell them about it? I’ll write to them, but want a German friend to write for me. We had a – thank you – letter from them.

I do hope we’ll have your name and address right so you get it, and we send our love. Rev. H. H. Diers is our pastor.

I am Mrs Lloyd Mundt 715 W. Parker St Waterloo – Iowa

- - -

Hyvät ystävät.

Pelkäänpä että olette odottaneet jo kauan kirjettä meiltä, mutta meidän kirkkoherramme on kovin kiireinen (meidän kanslistimme tai sihteerimme meni naimisiin), ja hän tekee töitä yksin. Joka tapauksessa pakkaamme vaatteita paketteihin jälleen ja tahdomme muistaa teitä ja seurakuntaanne. Minut nimitettiin vetäjäksi tähän ja niinpä sanoin papillemme, että autan häntä kirjoittamalla kirjeitä. Toivottavasti olonne siellä on nyttemmin parempi, mutta maailma on kauhean sekaisin ja vain uskon voimalla voimme elää iloisena, jopa täällä meillä Jumalan siunaamassa maassa. Meillä on puutetta lihasta ja saippuasta ja muista tavaroista, joihin olimme tottuneet, mutta valittaminen tällaisista saa varmaan teidät nauramaan meille.

Nyt vaatteista. Lähetysseura maksaa kahden paketin lähettämisen sinne. Jotkut vaatteista eivät ole aivan kunnossa, vaikka niin ihmisille sanottiin niiden pitävän olla, mutta toivon niiden auttavan teitä. Jos minulla olisi ollut aikaa, en olisi antanut pakata mitään vaatetta, joissa on palkeenkieliä tai joista puuttuu nappeja, mutta olen ollut sairaana, enkä ole voinut tehdä paljon ylimääräistä. Meillä on neljä lasta ja uusi tulossa keväällä. Vanhimmalla on vuosi jäljellä collegea, hän opiskeli tullakseen papiksi, mutta sitten hän meni tänä syksynä merisotilaaksi. College vie niin paljon rahaa, hallituksemme on antanut sotilaille koulutusrahaa, joka loppuu nyt, niinpä hän ja muutamat hänen teologiaa opiskelevat ystävänsä päättivät kirjautua armeijaan, päästäkseen siitä avusta osalliseksi.

Vielä minun pyhäkoululaiseni (seitsenvuotiaita) tahtovat heidän lähetysapurahansa menevän ruokapakettiin Pietarisen perheelle, niin että jos he asuvat teidän seurakunnassanne, kerrotte varmaan heille tästä. Kirjoitan heille, mutta toivon saksalaisen ystäväni kirjoittavan minulle [?]. Kiitos teidän, saimme kirjeen heiltä.

Toivon osanneeni kirjoittaa teidän nimenne ja osoitteenne niin oikein, että saatte pakettimme ja me lähetämme teille rakkaat terveisemme. Pastori H.H. Diers on kirkkoherramme.

 

26.12.1946 Ruth Mundt from Waterloo Iowa to Sylvi Pärssinen Tuupovaaraan

                                                                                       Waterloo, Iowa Dec 26, 1946

Dear Friends.

I have now received three letters and Good Wishes from Tuupovaara your two and one Christmas card and pictures from Mrs Pietarinen. It made me feel bad. I received your second letter the day before Christmas and you were still waiting for the boxes. What made me feel the worst was the fact that the boxes weren’t sent immediately after we packed them and I wrote the letter to you.

You see I became very ill right then and when I got out of the hospital and around again it was almost three weeks, and the boxes had not been sent. I felt terribly sorry, the excuse was another wicked strike by the coast-shipping men, so 2 boxes were send second Wednesday in November and we sent the third the 1st of Dec. But I so hoped that Pietarinen’s had received the food-box. I sent it when I wrote the letter.

Your pictures were so nice I hope those lovely children are as well and pretty as in the pictures. We won’t have our new baby in the spring, that was lost, and I’m having treatments to get well yet. Our others are pretty well, had some influenza. Do you get that, bad colds? Our big boy has not been home since into army in September. Very lonesome of Christmas time.

We have a very warm winter so far, just one light snow. Today it is very dark and rainy. Most always we have deep snow at this time, and you have cold winters too? We had a coal-strike in Dec. which worried everyone and damaged business, but the government fined the foolish bad leader of miners called John Lewis and he had to call it off. My husband is manager of a big barber-shop. His business has been very good. We are thankful and should be. We have a good home and all, so many people cannot find a place to live, which is bad because so many are soldiers who fought for their country and now they can’t find a place for their family. But how much worse it must be where the homes were bombed and where the country was taken over by enemy. I feel for many of your countrymen.

I pray that you had a Happy Christmas happier than the other sad years at least, and those boxes should have arrived how I wish they were filled with new things and had been heavy with food. We will cut out and make clothes this January for you and others, but it takes time and I get impatient to help you faster than we do.

But, my love & Best Wishes

Mrs Lloyd Mundt. U.S.A.

- - -

Hyvät ystävät. Olen saanut nyt kolme kirjettä ja tervehdyksiä Tuupovaarasta, teiltä kaksi kirjettä ja yhden joulukortin, sekä valokuvia rouva Pietariselta. Ne saivat minun oloni surulliseksi. Sain teidän toisen kirjeenne päivää ennen joulua, ja paketit eivät olleet vieläkään tulleet. Mikä minusta tuntuu pahimmalta, on se, että paketteja ei lähetetty heti ne pakattuamme, ja silloin kun kirjoitin kirjeen teille.

Kävi niin, että minä sairastuin juuri silloin pahasti, ja kun pääsin sairaalasta ja kuntoon jälleen, vei se lähes kolme viikkoa, eikä paketteja oltu lähetetty. Tunsi oloni kurjaksi, toinen anteeksipyyntö oli kirottu ahtaajien lakko, niin kaksi pakettia lähetettiin marraskuun toisena keskiviikkona ja kolmas ensimmäisenä joulukuuta. Toivoin kovasti että Pietariset olisivat saaneet ruokapaketin. Lähetin sen silloin, kun kirjoitin kirjeen.

Teidän valokuvanne olivat niin mukavia, toivon että ihastuttavat lapsenne ovat yhtä hyvinvoipia ja sieviä todellisuudessakin. Meille ei tule uutta vauvaa keväällä, se menetettiin, nyt minulla on hoitoja, parantuakseni siitä. Muut voivat melko hyvin, vain pientä influenssaa. Joko teille ovat tulleet ne kovat pakkaset? Meidän iso poikamme ei ole käynyt kotona syyskuun armeijaan menonsa jälkeen. Meillä oli hyvin yksinäistä jouluna.

Tähän saakka talvi täällä on ollut hyvin leuto, vain yksi vähäinen lumisade. Tänään on hyvin pimeää ja sateista. Melkein aina tähän aikaan meillä on jo paksut kinokset, ja teillähän on myöskin kunnon talvet? Meillä oli hiilikaivoslakko joulukuussa, josta kaikki olivat huolissaan, ja joka vaikeutti liiketoimintaa, mutta hallitus sakotti kaivostyöläisten tyhmää ja huonoa johtajaa, John Lewis nimeltään, ja hänen oli keskeytettävä lakko. Minun mieheni hoitaa isoa parturi-myymälää. Hänen liikeasiansa sujuvat oikein hyvin. Me olemme siitä kiitollisia niin kuin pitääkin. Meillä on hyvä koti ja kaikki muukin on hyvin, monet ihmiset eivät löydä kotia itselleen, mikä on paha, koska niin monilla sotilailla, jotka taistelivat maansa puolesta, ei ole paikkaa perheilleen. Mutta kuinka paljon pahempi onkaan niillä, joiden kodit on pommitettu ja joiden maan on ottanut haltuunsa vihollinen. Säälin monia teikäläisiä.

Rukoilen sitä, että teillä olisi ollut onnellisempi joulu kuin aikaisempina surullisina vuosina, ja että paketit olisivat saapuneet, kuinka toivonkin että niissä olisi uusia tavaroita ja paljon ruokaa. Me leikkaamme ja teemme vaatteita tammikuussa teille ja muille, mutta se vie aikaa, ja olen kärsimätön auttamaan teitä nopeammin, kuin me nyt pystymme.

Mutta sitten, rakkaudella ja parhain toivotuksin

Mundt

13.3.1947 Ruth Mundt from Waterloo Iowa to Sylvi Pärssinen Tuupovaara

                                                                                       Waterloo Iowa

                                                                                       March 13, 1947                 

Dearest Friends.

I received your fine letter of January, also have the Journal from Rev. [Reverend] Diers house. Yes! I received your other letters and the picture and all. The pictures I’m sending back aren’t much. Daddy who was the main gardener wasn’t on the picture, he was at his big barber-shop, which is his work. I remember it was taken on Robert’s graduation day from High School, and now we haven’t heard from him 2 weeks away across our country, but last he wrote they’d probably be out in the desert on training and I feel so lonesome and pray Dear God, why didn’t we pray and pray so he might have stayed in theology school, instead of feeling he’d better serve his country first. He was exempt from army if he wants to become pastor. The conditions of the world are very bad, very dangerous, but Gracious God, how dare the leaders speak of war? It will be the end.

I had a fine letter from mrs Brozek in New York, her mother wrote to you for me in Finnish explaining our boxes sent you. I hope they arrive safely, and soon. I’m so glad mrs Parsinen found happiness in the soap. I believe I put 2 soaps in the last clothing box I sent. The church sent part of that bunch of clothes and sort of mixed it up before I got there to do them.

I must close now, except to say I have a picture of your sister and her brood from mrs Brozsek, tell her she’s a beautiful mother and our hearts go open to her in her waiting period. My circle of church women are going to pack baby clothes for her and send by april 1. Shall I send it to you, have not her whole name or address? We should send food there surely, but what beautiful children. Tell me of your urgent needs your family & neighbors, & we will try to do those things. We send clothes to another pastor in Finland.

My love to you dear Friends – mrs Lloyd Mundt

- - -

Parhaimmat ystävät.

Sain hienon kirjeenne tammikuussa, myös sanomalehden pastori Diersin kotona. Niin, sain myös muut kirjeenne ja valokuvan ym. Nämä kuvat jotka lähetän sinne, eivät ole mistään kotoisin. Isä, joka oli pääpuutarhuri, ei ole kuvassa, hän oli omassa isossa parturikaupassaan, se on hänen työtään. Muistan, että kuva otettiin, kun Robert pääsi High Schoolista, ja nyt me emme ole kahteen viikkoon kuulleet hänestä mitään maamme toiselta laidalta, mutta viimeksi hän kirjoitti, että heillä ehkä on harjoitukset autiomaassa ja minä kaipaan häntä ja rukoilen hyvää Jumalaa, miksi me emme rukoilemistaan rukoilleet, jotta hän olisi jäänyt pappiskouluun, eikä olisi astunut palvelukseen, katsoen tärkeämmäksi maanpuolustuksen. Jos hänestä olisi tullut pappi, ei hänen olisi tarvinnut mennä armeijaan. Olosuhteet maailmassa ovat niin huonot, vaaralliset, mutta armollinen Jumala, kuinka valtionjohtajat rohkenevat puhua sodasta. Se olisi kaiken loppu.

Sain hienon kirjeen rouva Brozekilta New Yorkista, hänen äitinsä [Sylvi-äidin Ida-täti] kirjoitti minulle suomeksi lähettämiemme pakettien sisällön. Toivon että ne saapuvat turvallisesti perille ja pian. Olen niin iloinen, että rouva Pärssinen piti saippuasta. Luulen panneeni 2 saippuaa viimeiseen lähettämääni vaatepakettiin. Kirkko lähetti osan siitä vaatenivaskasta ja jotenkin sekoitti ne, enkä ehtinyt niitä vahtimaan.

Nyt täytyy jo lopettaa, mutta kerron vielä kuitenkin, että minulla on kuva sisarestanne ja hänen pesueestaan, sain sen rouva Brozekilta, kertokaa sisarellenne että hän on kaunis äiti ja me ajattelemme sydämellisesti häntä hänen odotusaikanaan. Kirkon naistenpiiri aikoo koota lastenvaatteita hänelle ja lähettää ne huhtikuun ensimmäisenä. Lähetänkö paketin teille, minulla ei ole siskonne täydellistä nimeä ja osoitetta? Lähetämme myös ruokaa, mutta voi kuinka kauniita lapsia hänellä onkaan. Kertokaa minulle tärkeimmät tarpeenne, teidän perheenne ja naapurienne, niin yritämme lähettää sellaista. Me lähetämme vaatteita myös eräälle toiselle suomalaiselle papille.

Rakkaudella kalliita ystäviäni kohtaan – rouva Lloyd Mundt.