3.1.1966 From Ruth Mundt Waterloo Iowa to Sini Pärssinen Imatra

                                                                                      Waterloo, Iowa Jan 3, ’66                                         

Dearest Friends,

I thought Pamela wrote a Christmas letter to you, Sina, but she didn’t get it done. She was to tell you I received (the package) it safely. Now, I have opened it of course, and it’s the softest loveliest coverlet I’ve had. I was sick after Christmas one day, like stomach flu and it was so soft to lie under, then too for just resting a moment on the davenport, thanks! You should not have spent all that money – Did the sweater fit I sent with Ilmo? It was no too nice but! Did Ilmo buy some needed thing for himself with money gift? Maybe in California.

Pamela had operation to take out her bad tonsils between Christmas and New Years and it took 4 days to get out the hospital, but she went back to school today. I hope she has no more sore throat. We have funny Christmas weather one day icy, then 40º to 60º, ice pond melts again and no snow. But our evergreen Christmas tree was nice, I still have the lights on, don’t want to take it down.

I’d like to go to Minneapolis Sat. that cousin, who was supposed to meet after the concert (and didn’t) is to be married, tell Ilmo – 7 other says (can’t go) – so all have to stay home and work in store.

So – love – thanks,& goodbye Aunt Ruth.

- - -

Ajattelin Pamelan kirjoittaneen joulukirjeen sinulle, Sini, mutta ei hän saanut sitä aikaiseksi. Hän olisi kertonut teille, että sain pakettinne ehjänä. Nyt tietenkin olemme avanneet sen, ja siinä oli pehmein ja ihanin peitto, joka minulla ikinä on ollut. Olin päivän kipeänä joulun jälkeen, jotain vatsaflunssan tapaista, ja oli niin pehmeätä maata se peittona, tai levätä hetki nojatuolissa, kiitos. Teidän ei olisi pitänyt laittaa siihen niin paljon rahaa. Sopiko Ilmolle se lähettämäni villapaita. Ei se ollut niin hääppöinen. Ostiko Ilmo jotain tarpeellista antamallamme rahalla? Ehkäpä Kaliforniassa.

Pamela kävi kirurgilla ja häneltä leikattiin kitarisat joulun ja uudenvuoden välillä. Vasta neljän päivän päästä pääsi hän sairaalasta, meni kuitenkin jo tänään kouluun. Toivon ettei hänen kurkkuaan enää arista. Meillä on hauskat jouluilmat, yhtenä päivänä pakkasta, sitten 40 tai 60 astetta [+4 - +15 Celciuksen mittarissa], jääpeite suli jälleen, eikä ole enää yhtään lunta. Mutta meidän ikivihreä joulupuumme oli kaunis, minulla on vieläkin siinä valot, en niitä halua ottaa pois.

Olisin tahtonut mennä Minneapolisiin lauantaina, se serkku, joka piti tavata konsertin jälkeen (ei näkynyt) on menossa naimisiin, kerro Ilmolle – kaikki 7 täällä kotona sanovat: et voi mennä, niinpä kaikki jäämme kotiin ja jatkamaan työtä kaupassa.

Niinpä – kiitoksia ja näkemiin. Ruth-täti.

 

2.5.1966 card from Ruth Mundt Waterloo to Sini Pärssinen Imatra

 

God-Mother Ruth from America (inside) Waterloo – Iowa USA May 2 – 1966

Dearest Sini-Ruth;    

Isn’t it terrible, to not be sure of your Birth-date after all these years. I found in an old letter of your mothers, that she was expecting you May 8th , then another were you was six month since May, but still not sure of the very day. Your box will be late, I’m afraid, cause suddenly I was afraid you may have had to pay “duty” (tax) on other boxes and they aren’t worth that. So a postoffice-man said. No, if I put on unsolicited (unasked) for gifts. So – I will. It’s just some “this and that” articles, like our grand-daughters use, maybe you don’t. There shall be altar-flowers this Sunday in honor of many birthdays and memory of my dear mother who died 11 yrs. ago in May.

Our daughter Mary will be 24 yrs May 8th , Joanne will be 33 yrs May 13th , her daughter Mary will be 9 yrs May 27th , her daughter Debra will be 11 years May 18th , (Lloyd’s sister & brother) my Sister in law may 3rd , my Brother in law May 19th , so it’s & you Sini too! A busy month for remembering.

It’s getting lovely outside now = hope snow & freezing is gone for months. I’m making thought plans to have you her, in 2 years going to S.C.I. near our home! They have numbers of foreign students.

Hello to Sylvii, Ilmo, Elias & all

Love – (me) Ruth-mother.

 

Kummitäti Ruth Amerikasta.

Kallehin Sini-Ruth:

eikö olekin kauheaa, etten ole varma sinun syntymäpäivästäsi, kaikkien näiden vuosien jälkeen. Löysin äitisi kirjeen, jossa sanoi sinun oletetun syntymän olevan 8. toukokuuta, sitten toisen, jossa hän sanoi sinun olevan kuusikuukautinen, mutta en ole vieläkään varma juuri oikeasta päivästä. Pelkäänpä, että pakettisi tulee myöhässä, koska pälkähti päähäni pelko, että sinun pitää maksaa tullia (veroja) näistä lähetyksistä, eivätkä ne ole sen arvoisia. Niin sanoi postimies. Jospa pistän selittelemättä sisällöksi, että lahjoja. Niinpä teenkin. Siinä on vain vähän “sitä ja tätä” tavaraa, kuten lapsenlapseni sanoo, ehkäpä et niistä välitä. Tänään sunnuntaina on alttarilla kukkia kunnioittaaksemme niin monia syntymäpäiviä ja äitini kuolemaa, jonka hän kohtasi 11 vuotta sitten toukokuussa.

Meidän tyttäremme Mary täyttää 24 toukokuun kahdeksantena, Joanne täyttää 33 toukokuun kolmantenatoista, hänen tyttärensä Mary taas 9 vuotta 27 päivänä, samoin hänen tyttärensä Debra tulee yksitoistavuotiaaksi toukokuun 18. päivänä. (Lloydin sisko ja veli) mieheni sisko täyttää vuosia 3:s toukokuuta, ja mieheni veli 19. toukokuuta ja sitten olet sinä Sini! Muistoraskas kuukausi.

Nyt täällä on säät ihanat, toivon lumen ja pakkasen poistuvan kuukausiksi. Teen ajatuksissani suunnitelmia, että parin vuoden päästä voisit mennä valtionyliopistoon tänne lähelle meitä. Heillä on paljon ulkomaisia opiskelijoita.

Terveiset Sylviille, Ilmolle ja Eliakselle ja kaikille.

Rakkaudella – (minä) Ruth-äiti.

 

 

21.11.1966 From Ruth Mundt Waterloo to Sylvi Pärssinen Imatra

 

                              Waterloo  Iowa Nov 21, ’66                                    

(I hope you can read or translate this)

Dear Friends,

How are you? I am anxious for & have not heard from you, since Sini sent me a Mothers-Day greeting. Now it is a year since we were in Minneapolis and met Ilmo.

Did you have a good summer? Did you visit the children or travel to another place, country? We have not been even to Minneapolis, but Jerry’s have been here only once and Mary came from Canada one week, 1st. Sept. She flew in a plane and little Monique who was so cute and spoke French.

Mary has been sick all the time since, maybe liver-trouble and maybe twins!

My dear old Father died June 30th in a Home for aged near my brother’s home, I was with him some, but he died just before I got there that day. He was very ill, I knew it, but attendants just thought he was old, he had cancer they found. Now his soul is at rest. The poor old body and his very soul were in prison, in one room, in one building – the body wanting to go back to home and farm and the soul wanting to go back to God. No good to get so old, 91 years.

Have the joy of Joanne and family moving quite near. Husband is a Medical Director for Insurance Company. Yet he is a farm boy, so bought a farm and building a new, lovely home. Very exiting and very hard work, who painted the rooms and much else, such a good little homemaker and mocker to three girls.

Robert bought a big older house, but can’t move until his home is sold. Maybe he won’t need all the room. Pamela may get married when she graduates (mat[r]iculates?) in spring, and others are growing up – Jody 13 years & Peggy 5 yr had their tonsils out Saturday.

Lloyd talks of selling our store in a year when he will be 64. That would be fine with me, for I can find plenty to do, even paint pictures. I will get ready for Sini to live with us! There is a Finland girl in Pamela’s school again this year.

It is three years tomorrow since the beloved Pres. Kennedy was assassinated! We think we are doing allright but not! But there is so much turmoil and every little trouble is bigger for our country and the world it seems. Just must live one day at a time and pray.

Please write – Love

Ruth Mundt

- - -

(toivon, että pystytte ymmärtämään tämän tai sitten kääntämään)

Hyvät ystävät,

Kuinka voitte? Olen kärsimätön, koska en ole kuullut teistä sen jälkeen, kun Sini lähetti minulla äitienpäivätervehdyksen. Nyt on kulunut vuosi siitä, kun olimme Minneapolisissa ja tapasimme Ilmon.

Oliko teillä kaunis kesä. Kävitkö lasten luona tai matkustelitko, ulkomaille ehkä? Me emme ole käyneet edes Minneapolisissa, Jerryn perhekin on käynyt täällä, mutta vain kerran, ja Mary tuli Kanadasta tänne yhdeksi viikoksi syyskuun alussa. Hän tuli lentäen, ja pikku Monique oli niin söpö ja puhui ranskaa.

Mary on ollut vierailunsa jälkeen sairas, ehkäpä hänellä on maksassa jotain tai sitten kaksoset.

Rakas vanha isäni kuoli kesäkuun 30 päivänä vanhainkodissa lähellä veljeni kotia, tapasin häntä silloin tällöin, mutta hän kuoli juuri sinä päivänä kun olin tulossa sinne. Hän oli hyvin sairas, minä tunsin sen, mutta hoitajat olivat sitä mieltä, että hän oli vain vanha, syövän he lopulta löysivät. Nyt hänen sielunsa saa levätä. Vanha raihnainen ruumiinsa ja sielunsa asuivat vankina, yhdessä huoneessa, yhdessä rakennuksessa – ruumis tahtoi takaisin kotiin farmille ja sielu kaipasi Jumalan luo. Ei ole hyvä elää niin vanhaksi, 91-vuotiaaksi.

Mukavaa, kun Joanne ja perhe muuttivat tähän melko lähelle. Mies on tohtori vakuutusfirmassa. Nyt hän on farmari, he ostivat farmin ja rakentavat nyt uutta, ihanaa kotiaan. Hyvin jännittävää ja kovaa työtä, mies maalasi huoneet ja teki paljon muuta, sellainen mukava koti-isä ja heidän kolmen tyttönsä kanssa pilaileva.

Robert osti isomman vanhan talon, mutta ei voi muuttaa, ennen kuin entinen on myyty. Ehkäpä hän ei tarvitse koko tilaa. Pamela menee ehkä naimisiin, kun valmistuu (sisäänkirjoittautuu?) keväällä, ja muut sisarukset kasvavat – Jody 13-vuotias & Peggy 5-vuotias saivat luopua kitarisoistaan lauantaina.

Lloyd puhuu myyvänsä liikkeensä vuoden sisällä, kun hän täyttää 64. Se sopii minulle hyvin, minulla on paljon tehtävää, jopa taulujen maalaamista. Valmistelen kotiamme, että Sini voi tulla meille! Pamelan koulussa on jälleen tänä vuonna suomalainen tyttö.

Huomenna tulee kolme vuotta siitä, kun rakastamamme presidentti Kennedy murhattiin! Me ajattelemme usein tekevämme kaiken oikein, mutta emme tee! Mutta on niin paljon temmellystä ja jokainen vastoinkäyminen on aina vain pahempi maallemme ja maailmalle, siltä näyttää. Täytyy vain elää päivä kerrallaan ja rukoilla.

Ole hyvä kirjoita – rakkaudella Ruth Mundt

15.12.1966 From Ruth Mundt Waterloo to Pärssinens Imatra          

                                                      Waterloo Iowa Dec 15th

                                           Dear ones,

I love Christmas but we people make such rush, rush of it. Glad to hear from you. Please don’t send a gift, I can’t, one reason, it is too late, another, little money (too big taxes and licences) and then I am afraid maybe Sini’s little silly Birthday gift didn’t get there last May.

I’m so happy that my God-child is so learned. I am very thankful too that my 4 children and 12 Grand Children all love learning and are so good. There are so many bad, children these years.

I called on phone to leader of A.F.S. ? and talked how to put in application to have student. She said that Finland girl came thru a Church group. The 2 through American Field Service are from Peru and France. Then I talked to the House Mother of Finnish girl. She said the U.S. Parents pay the Passage & then the support in home – its $650 to $1500! So I’ll just have to wait and when (if) Sini comes to wealthy People, I’ll scrape money together to have her visit or go see her. The girl’s name is Christina Hamalainen from Helsinki. She told Pamela she went to Imatra a number of times for skiing & sports (we have very dry fall + winter clod but not rain or snow in Middle-West)

Our families have their up & downs but no serious illness or troubles. Two little ones of Robert’s are quite something, Peggy not so peppy, had tonsils out, but Jeff is into everything. Will be 2 – Jan 12. Joanne and family should move into their new home Christmas week, and Jerrys are finally getting window drapes made (took 85 yards!) Hes doing well through, in his own office this last year.

Mary Mae has been very ill with a pregnancy, is better now maybe. She does not write often enough to please Mamma. I would be happy to sell the store, a woman can keep busy in a home – but men need work! And Lloyd loves people around.

We had a Christmas party at church. Bring presents for Homes for Unwanted & troubled Children. I was Hostess – much cookies, salad & coffee made. Now I washed (didn’t go to store this morning), making dinner (3 of Joanne’s, 3 of Robert’s), cleaned house, for Granddaughters will stay tonight & decorate our tree & make cookies (again) & popcorn balls (so I’ll clean again tomorrow). Must mail Jerry’s box to his city & pray it wont get broken. Mailed Mary’s a week ago but sometimes take 3 weeks to Canada!

I love you all.

Ruth Mundt.

Sent snap-shot of Ilmo’s to Mary, kept other. its pretty enough for a magazine cover.

(love.)

- - -

Hei kalliit ystävät.

pidän jouluista, mutta ihmiset tekevät semmoisen kiireen siitä. Oli mukava kuulla teistä. Ole hyvä, älä lähetä lahjaa – minäkään en voi lähettää, ensiksikin olen liian myöhässä ja toiseksi: rahanpuute (liian paljon veroja ja lisenssimaksuja) ja sitten vielä epäilen, saapuiko Sinin pikku syntymäpäivälahja ollenkaan toukokuussa.

Olen niin onnellinen, että kummityttöni menestyy niin hyvin opinnoissaan. Olen myös iloinen, että neljä lastani ja kaksitoista lastenlastani ovat innokkaita koulussa ja pärjäävät. Nykyään on niin paljon heikkojakin lapsia.

Soitin A.F.S.:n johtajalle, ja kyselin, kuinka pannaan alulle stipendiaatin saaminen. Hän sanoi, että Suomen tyttö tuli kirkkojen ryhmittymän kautta. Ne kaksi, jotka tulivat American Field Servicen kautta ovat Perusta ja Ranskasta. Sitten puhuin suomalaisen tytön amerikkalaisen ”äidin” kanssa. Hän kertoi, että Amerikan ”vanhemmat” maksavat matkat ja ylöspidon kotona – se tekee 650:stä 1500:aan dollariin. Niinpä minun on vain odoteltava ja kun (jos) Sini tulee johonkin äveriääseen perheeseen, raavin rahat kasaan hänen vierailuansa varten tai menen itse katsomaan häntä.

Tytön nimi on Christina Hamalainen, Helsingistä. Hän kertoi Pamelalle, että hän on käynyt usein Imatralla hiihtämässä ja urheilemassa (meillä taas on ollut oikein kuiva syksy ja talvi, kylmää, mutta ei sadetta tai lunta Keski-Lännessä).

Perheillämme on omat ylä- ja alamäkensä, mutta ei mitään vakavia sairauksia tai vaikeuksia. Robertin kaksi pienintä, ne ovat vasta jotain. Ei niin pippurinen Peggy oli nielurisaleikkauksessa, mutta Jeff on mukana kaikessa. Täyttää 2 tammikuun kahdentenatoista. Joanne ja perhe muuttava uuteen kotiinsa jouluviikolla, ja Jerryn perhe on vihdoinkin saanut tehdyksi ikkunaverhot (niihin meni 85 jaardia [n. 25 metriä]). Nyt viime vuonna Jerryllä menee hyvin omassa toimistossaan.

Mary Mae on raskautensa aikana ollut oikein kipeänä, nyt ehkä jo parempi. Hän kirjoittaa aivan liian harvoin minun mielestäni. Minä myisin mielelläni kaupan, nainen on täysin työllistetty kotonakin – mutta miehet tarvitsevat työpaikan! Ja Lloyd pitää ihmisistä.

Meillä oli kirkossamme joulujuhla. Veimme lahjoja kodittomien ja häiriintyneiden lasten kotiin. Olin emäntänä – paljon piparkakkuja, salaattia ja kahvia. Nyt tiskasin (en mennyt tänä aamuna kauppaan), tein päivällistä, (Joannen kolmelle ja Robertin kolmelle), siivosin taloa, koska lastenlapset jäävät yöksi ja koristavat puumme ja tekevät piparkakkuja (jälleen) ja popcornia (niinpä siivoan uudelleen huomenna). Täytyy lähettää Jerryn paketti ja vain toivoa, ettei se säry. Lähetin Marylle vasta viikko sitten, mutta joskus vie kolmekin viikkoa paketilta saapua Kanadaan.

Rakkain terveisin Ruth Mundt.

Lähetin Marylle Ilmon kuvan, se on niin kaunis, että kelpaisi viikkolehden kanteen.

(IP Remark: Sini (Sina) wanted to be an exchange student via A.F.S. and succeeded. The destination was Madison Ohio and family Moll. The plan was to sail from Amsterdam to New York, however, the engine of the boat failed and finally all flew from Amsterdam to New York after staying in the harbor and on board one week.)

8.8.1967 card from Ruth Mundt to Sylvi Pärssinen Imatra

Dear friends; I am so excited! Got a card from Sini, written at Amsterdam she must be on water or in New York by now, will she fly to Madison Ohio? Oh! I wish it were in Madison Wisconsin, closer to us, or better in Waterloo. Why couldn’t she be the Finnish girl coming to our town? I just came through Ohio, on way home from Marys at Niagara Falls. I’ll get her here at month for xmas vacation.

Love Ruth.

- - -

Hyvät ystävät; olen niin innoissani! Sain Siniltä kortin Amsterdamista, hän on varmaan jo merellä matkalla New Yorkiin, lentääkö hän sieltä Madisoniin Ohioon? Oivoi, olisin toivonut sen olevan Madison Wisconsinissa, lähempänä meitä, tai vielä paremmin Waterloo. Miksei hän olisi voinut olla se suomalainen tyttö, joka tulee  meidän kaupunkiimme. Tulin juuri Ohiosta, paluumatkalla Maryn luota Niagara Fallsilta. Saan hänet tänne vieraaksi kuukauden ajaksi joululomalla. – Rakkaudella Ruth.            

1.10.1967 From Ruth Mundt Waterloo Iowa to Sini Pärssinen Madison

                                                                                  Waterloo Iowa  Oct 1. 1967

Dear Sini -

I’m not a very good God-mother am I? All these years we’ve thought and mentioned of you coming to America, and now yu’ve been here a number of weeks and I haven’t written. I got your card from Amsterdam and then your address in a letter from Mother Sylvii Sept 10. I had just gotten home for Mary’s in Canada. Yes, I got a ride with friend and was with Mary 2 whole weeks! So wonderful, we went through Ohio, tell Molls it’s a beautiful state, the farms were like huge gardens. Iowa is a wonderful productive state but not as neat.

We have been busy in our city for a week with large fair – called Cattle Congress, have Molls hear of it? Lots of herds from Ohio have been show over the years. Sylvi wrote that Mr Moll is an Engineer, but the address seems to have Maplewood Farm, so I’m probably wrong to think they might be interested in farming, cattle etc.

Was the trip exciting, and scary? You didn’t expect to fly all the way? How fine of your American family to meet you at Kennedy Airport? Did you fly to Chicago then. Does Madison have an airport?

I think what I’m working up to, is this. If we can have you visit us for Christmas could we get you here by plane? We have good routes from Chicago.

We’ll talk or write about that more.

Are you getting accquainted [acquainted] with others at school, and how are you getting along with the language? Like Mary with her French. She says “If French would speak slower, she could too”.

I think the Finnish student in one of our High Schools is a boy. I’ll get his name and information and write it to you. You were not able to say where you chose to go when you filled out paper to be accepted by AFS? that you could have come here instead of the boy? If I only could have become one of the Parents but I didn’t have the knowledge of how to apply as one and I know that Molls will be special and better American parents. They have a Ruth too, Pamela, our oldest Grand[d]aughter was just 18.

She goes to a Business College, we spend many hours in the store but it’s slow to make a living, but allright anyway. I hope to hear you are well and happy here.

With love

- - -

Rakas Sini –

en taida olla oikein hyvä kummitäti? Kaikkina kuluneina vuosina olemme ajatelleet ja maininneet sinun tuloasi Amerikkaan, ja nyt sinä olet ollut täällä viikkoja, enkä minä ole kirjoittanut. Sain korttisi Amsterdamista ja sitten osoitteesi Sylvi-äidiltäsi syyskuun kymmenentenä. Olen juuri palannut kotiin Mary’läisten luota Kanadasta. Niin, sain kyydin ystävältäni ja oli Maryn luon kaksi kokonaista viikkoa. Niin ihanaa, matkustimme Ohion läpi, kerro Molleille, että se on kaunis osavaltio, farmit olivat kuin suunnattomia puutarhoja. Iowa on hyvin tuottava valtio, mutta ei niin huoliteltu.

Meidän kaupungissamme on ollut viikon ajan touhua suurten messujen kanssa – sitä sanotaan Karjakongressiksi, ovatko Mollit kuulleet sellaisesta. Joka vuosi on paljon karjaa näytteillä Ohiosta. Sylvi kirjoitti, että herra Moll on insinööri, mutta osoitteesta Maplewood Farm huolimatta olen luultavasti väärässä, kun ajattelen, että he harrastavat viljelyä, karjanpitoa jne.

Oliko matka jännittävä ja pelottava? Sinähän et tiennyt lentäväsi koko matkaa? Kuinka hienoa amerikkalaiselta perheeltäsi tulla sinua vastaa Kennedyn lentokentälle? Sitten varmaan lensitte Chicagoon. Onko Madisonissa lentokenttää?

Minä kehittelen nyt seuraavaa ajatusta. Jos voisimme saada sinut vieraaksemme jouluksi, voitko päästä tänne lentämällä? Meiltä on hyvät yhteydet Chicagoon.

Puhutaan tai kirjoitellaan siitä vielä myöhemmin.

Oletko tutustunut muihin koulussa ja kuinka pärjäät kielen kanssa? Kuten Mary ranskansa kanssa. Hän sanoo, ”Jos vain ranskaa puhuttaisiin hitaammin, niin hänkin osaisi”.

Ruth Mundt

Luulen, että täällä yhdessä lukiossamme on suomalainen opiskelija, poika. Etsin hänen nimensä ja tietonsa ja kirjoitan sinulle. Sinulla ei ollut mahdollisuutta kertoa, minne olisit halunnut mennä, kun täytit paperit tultuasi hyväksytyksi AFS:n? niin että olisit tullut tänne sen pojan sijaan? Jospa minä olisin päässyt ”Vanhemmaksi”, mutta en tiedä kuinka hakea, ja uskon Mollien olevan mainioita ja parempia amerikkalaisia vanhempia, kuin me. Heillähän on myös Ruth, Pamela, meidän vanhin lapsenlapsemme, täytti juuri 18.

Hän käy kaupallista yliopistoa, meiltä menee paljon aikaa kaupassa, ja ansiot kertyvät hitaasti, mutta kuitenkin. Toivon kuulevani sinusta ja että viihdyt siellä.

Rakkaudella Ruth Mundt